BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cerddoriaeth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bandiau
Never Mind the Bocs Never Mind The Bocs
Pwy fuasai'n hoffi gweld Brian May, Madonna a Bob Geldof rownd un bwrdd brecwast? Dyma deulu'r Brownings i ddweud pam eu bod yn ceisio dianc o'r bocs.
Aelodau
Meg Browning yn canu a chwarae'r sgwîsbocs bach, Neil Browning ar y sgwîsbocs, Kate Browning ar y chwythbrennau ac yn canu, David Browning ar y drymiau (a phob offeryn taro arall!) a Pete Walton ar bâs a 'chydig o ffidil (ac yn reffarî rhwng y teulu pan fo angen!).

O lle
Caernarfon a Bangor

Pryd wnaethoch chi ffurfio?
David: 'Da ni wedi bod yn chwarae efo'n gilydd ers oesoedd - roedd o'n natural progression i fi a Kate chwarae efo'n rhieni. Yna daeth Pete atom a chreu'r band yma.

Gig gorau
David: Ym Lorient, Llydaw. Aethon ni drosodd i chwarae yn yr ?yl Ryng-Geltaidd yno a ddaru ni wneud ryw chwe perfformiad, gan wella bob tro. I orffen, ddaru ni chwarae yng Ng?yl yr Espas ar lwyfan agored gyda channoedd o bobl yn gwrando. Roedd yr awyrgylch yn wych

Pwy ydy'ch hoff artistiaid chi?
Neil: Pan gafodd Meg bronceitis yn Llydaw. Roedd yn rhaid shifftio'r gerddoriaeth i gyd i alluogi iddi ganu! Roedd hefyd yn rhaid i Kate ddysgu lot o'r caneuon yn ei lle, ond mi ddaeth yn iawn yn y diwedd.Never Mind The Bocs yn Sesiwn Fawr Dolgellau

Sut ydych chi'n mynd ati i sgwennu caneuon?
Kate: Dwi'n hoffi jazz, yn enwedig band o'r enw 442 o Northumbria.

Meg: Suzanne George, a fu farw ym mis Mai 2005. Mae hi wedi dysgu lot o ganeuon i ni wrth inni wrando arni dros y blynyddoedd.

Be ydych chi'n ei wneud ar ôl gig?
Kate: Mae mam wedi sgwennu lot o ganeuon ac rydan ni hefyd yn gwneud pethau gwahanol efo stwff traddodiadol, fel Bachgen Bach o Dincer - hollol wahanol!

Ar un albwm, ddaru ni fynd mewn i'r gegin a recordio, gan ddefnyddio beth oedd yno fel offerynnau taro a ballu - a dyna beth sydd ar yr albwm.

Pa berson enwog fyddech chi'n licio rhannu cornflakes efo nhw?
Kate: Chwysu lot! Cael paned o de, ella cael cwrw bach a nôl chips, caws a mayonnaise!

Ydy eich ardal chi wedi dylanwadu ar eich cerddoriaeth mewn unrhyw ffordd?
David: Mi fyddai Bob Geldof yn ddiddorol - ffeindio allan beth ydy ei ddylanwadau.

Kate: Jim Carey - mi fyse'n ddoniol!

Neil: Brian May, gitarydd a ffotograffydd gwych.

Meg: Yn anffodus, mae o wedi marw, ond Louis Armstrong.

Pete: Madonna gan fy mod yn ffan mawr!

Pe bai eich band chi'n anifail, pa un fydde fo?
David: 'Swn i'n feddwl. Mae 'na sesiwn sy'n digwydd yn nhafarn y Nelson ym Mangor a 'da ni wedi bod yn mynd i hwnna ers talwn. Mae pawb yn pigo tiwn ac yn jamio. Mae 'na awyrgylch gymdeithasol yna sydd wedi dylanwadu arnon ni yn fawr.

Neil: Ac mae Meg wedi 'sgwennu 'Menai Shore' - cân am yr ardal yma - ac ar y funud dwi'n gweithio ar gân newydd sy'n sôn am yr iaith Gymraeg. I ni, sy'n byw yng Nghaernarfon ac yn dod o Dde Lloegr, mae sefyllfa'r iaith yn bwysig iawn.

O lle ddaeth yr enw?
David: Armadilo! Soft on the inside, crunchy on the outside.

Disgrifiwch steil y band mewn tri gair:
Neil: Nid pync band ydan ni o gwbwl! Be' da ni'n trïo'i ddweud ydy does na'm traddodiad o ddefnyddio'r sgwîsbocs yn y Gymraeg. Ond gafon ni focs bach yn anrheg gan rhywun a dywedodd bod ei thad wedi ei chwarae yn Nolgellau yn y pumdegau felly mae o'n rhan o'r traddodiad rhywsut wedi'r cyfan!

Fel acordian bach yw'r sgwîsbocs, ond heb y piano.

Y peth arall efo'r enw ydy ein bod yn chwarae cymysgedd o steiliau gwahanol ac yn cyfansoddi pethau ein hunain, felly dydan ni ddim isio cael ein 'rhoi mewn bocs'.

Pe baech chi'n cael dewis unrhyw le yn eich ardal i gynnal gig, lle fyddai?
Gwerinol, modern ...

(none)
Kate: Mi fyddwn ni'n mynd i America eto ym mis Medi. Mi aethon ni yn Chwefror 2005 i Philadelphia a chwarae yn y Kennedy Centre yn Washington. Mae G?yl Geltaidd Chicago ym mis Medi.

(none)
David: Da ni yn y Sesiwn Fawr. Mi wnaethon ni chwarae ar y llwyfan acwstig ddwy flynedd yn ôl ac roedd o'n hwyl - sain da - ac mi ddaeth na griw draw. Mae'n lot o hwyl dod nôl.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Wrecsam):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.Digwyddiadau
Radio Cymru
Adolygiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy