BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cerddoriaeth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bandiau
Martin John Martin John
Mae Martin John yn Leo penderfynol ac wedi bod yn mynd i gyfweliadau ers blynyddoedd. Uchafbwynt ei yrfa hyd yma oedd perfformio yng Ng?yl y Faenol.
Aelodau
Jest fi!

O lle
Dolgellau. Mi es i Ysgol y Gadair.

Pryd wnaethoch chi ffurfio?
Mi ddechreuais i brynu cylchgrawn y Stage pan oeddwn i tua 15 oed, ac mi roeddwn i'n mynd am lawer o gyfweliadau ar gyfer boy bands ym Manceinion a Llundain. Mi ges i lot fawr o brofiad wrth wneud hyn, a dwi'n deall beth mae nhw'n ei ddisgwyl - dydy o ddim mor hawdd a troi fyny i Pop Idol er enghraifft, a bod yn llwyddiannus.

Pam ddaru chi ffurfio band?
Dwi wedi bod eisiau bod ar y llwyfan ers talwm. Faswn i byth eisiau gweithio mewn swyddfa. Es i am fy nghyfweliad cyntaf efo Serennu ar raglen Popty, a dwi wedi bod yn teithio efo Radio Cymru ac yn recordio caneuon ers hynny.

Gig gwaetha
Wel, mae gigs lle does na ddim llawer o gynulleidfa yn eithaf anodd. Ond mae o'n eich gwneud chi'n fwy tough. Mae'n bwysig gwneud eich gorau ar gyfer un person neu i dair mil - mae pob cynulleidfa yn bwysig.

Gig gorau
Y Faenol 2003 - roedd dros dair mil o bobl yna a mi roedd o'n wych!

Pwy ydy'ch hoff artistiaid chi?
Dwi'n hoffi pob math o gerddoriaeth. Pan oeddwn i'n mynd i'r holl gyfweliadau, roeddwn i'n gwrando ar lot o Westlife a Boyzone gan mai dyna'r math o lais sy' gen i. Dwi'n hoffi perfformwyr fel Michael Jackson hefyd.

Sut ydych chi'n mynd ati i sgwennu caneuon?
Dwi'n sgwennu ychydig, ond fel arfer mae rhywun arall yn sgwennu'r caneuon.

Be ydych chi'n ei wneud ar ôl gig?
Mae'n dibynnu os mai fy ydy'r cyntaf ymlaen. Os mai fi ydy'r cynta, mi wna i aros i weld gweddill y bandiau, neu fynd i weld y ffans. Dwi wedi dechrau arwyddo llofnodion, ond mae o'n newid bob dydd!

Pa berson enwog fyddech chi'n licio rhannu cornflakes efo nhw?
Michelle o Liberty X (yr un dlysaf efo gwallt hir).

Ydy eich ardal chi wedi dylanwadu ar eich cerddoriaeth mewn unrhyw ffordd?
Doedd dim llawer o gyfleon o gwmpas fy nghartref pan o'n i'n ifanc. I wneud beth dwi eisiau, roedd yn rhaid i mi deithio i Fanceinion a Llundain i wneud cyfweliadau. Weithiau, byddai'n rhaid i mi adael Dolgellau i ddal trên yn gynnar yn y bore, mynd i'r cyfweliad, rhuthro i ddal y trên adref, colli'r trên a pheidio cyrraedd nôl tan wedi hanner nos! A finnau'n teimlon isel, wedi peidio cael trwy'r cyfweliadau. Ond eto, dyma yw fy mreuddwyd a mae'n rhaid mynd trwy lot o bethau cyn cyrraedd y top.

Pe bai eich band chi'n anifail, pa un fydde fo?
Llew. Maen nhw'n wyllt, a dwi'n Leo!

O lle ddaeth yr enw?
Fy enw i ydy o!

Disgrifiwch steil y band mewn tri gair:
Fresh new pop.

Pe baech chi'n cael dewis unrhyw le yn eich ardal i gynnal gig, lle fyddai?
Sesiwn Fawr Dolgellau, am mai o fan'no dwi'n dod.

Beth ydych chi'n ei wneud yr eiliad hon?
Roeddwn i'n ymarfer ar gyfer ryw sioe, a r?an dwi yn stafell fy ffrind yn chwarae ar ei PlayStation!


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Wrecsam):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.Digwyddiadau
Radio Cymru
Adolygiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy