BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cerddoriaeth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bandiau
Maharishi Maharishi
Fel Kentucky AFC, gerbil sy'n cysgu drwy'r dydd ac i fyny drwy'r nos ydy Maharishi yn ôl Euron Jones (ar y chwith), sydd eisiau cynnal gig ar gopa'r Wyddfa.
Aelodau
Gwilym Davies sy'n canu, Richard Durrell sy' ar y bâs, Danny Morrison sydd ar y drums a dwi (Euron) yn chwarae'r gitâr.

O lle
Dwi'n dod o Lanrwst, mae Gwilym o Lansannan, Rich o Ruthun a Danny o Fethesda.

Pryd wnaethoch chi ffurfio?
1998.

Pam ddaru chi ffurfio band?
Roedd Rich, Gwil a fi yn y coleg ym Mangor efo'n gilydd a gan fod ganddon ni gymaint o amser ar ein dwylo, mi ddaru ni ffurfio band. Gadawodd y drymiwr gwreiddiol ar ôl coleg, a mi wnaeth Danny ymuno efo ni.

Gig gwaetha
Mi ddaru ni a rhai bandiau eraill fel Estella droi fyny i gig yng Nghaerfyrddin, ond doedd y trefnwr ddim yn deall 'i betha a dweud y gwir! Wnaeth neb droi fyny - a ddaru ni gyd fynd adref!

Gig gorau
Maes B, Steddfod Llanelli. Roedd y gig mewn ryw garej enfawr ac roedd y s?n yn lot gwell na'r marcîs arferol.

Pwy ydy'ch hoff artistiaid chi?
Pob math, o'r Beatles i'r Super Furries a'r Beach Boys.

Sut ydych chi'n mynd ati i sgwennu caneuon?
Gwil sy'n cael y syniad gwreiddiol ac mi fydd pawb arall yn taflu syniadau i mewn hefyd.

Be ydych chi'n ei wneud ar ôl gig?
Cael 'chydig o beintiau. Mae'n hwyr pan da ni'n gorffen fel arfer, felly mae'n rhaid i ni yrru adref.

Pa berson enwog fyddech chi'n licio rhannu cornflakes efo nhw?
Britney Spears.

Ydy eich ardal chi wedi dylanwadu ar eich cerddoriaeth mewn unrhyw ffordd?
Mae bandiau fel y Cyrff o Lanrwst wedi dylanwadu arna i.

Pe bai eich band chi'n anifail, pa un fydde fo?
Gerbil - cysgu trwy'r dydd, ar ein traed trwy'r nos.

O lle ddaeth yr enw?
Fi feddyliodd amdano. Mi ddaeth guru o'r enw Maharishi i Fangor, a dysgu meditation a ballu i'r Beatles ac eraill.

Disgrifiwch steil y band mewn tri gair:
Melodig, catchy, chilled.

Pe baech chi'n cael dewis unrhyw le yn eich ardal i gynnal gig, lle fyddai?
Ar ben y Wyddfa.

Beth ydych chi'n ei wneud yr eiliad hon?
Dim llawer!


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Wrecsam):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.Digwyddiadau
Radio Cymru
Adolygiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy