BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cerddoriaeth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bandiau
Jen Jeniro Jen Jeniro
Peidiwch yfed a gyrru ar ôl gigio yw neges Eryl Jones o Jen Jeniro, sydd eisiau cynnal gig mewn ogof uwchben Trefriw.
Aelodau
Eryl 'Pearl' Jones - Llais/offerynnau taro; Gwion Schiavone - Gitar/bas/allweddellau; John 'Yorkie' Alderton - bas/gitar; Llyr 'Perygl' Pari - allweddellau/gitar/bas; Kyle Robertson - dryms.

O lle
Ardal Llanrwst

Pryd wnaethoch chi ffurfio?
Haf 2005

Pam ddaru chi ffurfio band?
Er mwyn cystadlu ym Mrwydr y Bandiau, Cymdeithas yr Iaith.

Gig gwaetha
Fic, Llithfaen - Tachwedd 2005

Gig gorau
Legion, Llanast Llanrwst - Tachwedd 2005

Pwy ydy'ch hoff artistiaid chi?
Gorky's, Super Furry Animals, Y Cyrff, The Clash, The Doors, Texas Radio Band, Jakokoyak, Radio Luxembourg, Oasis, Manu Chao, Johnny Cash, Meic Stephens, Alun Tan Lan.

Sut ydych chi'n mynd ati i sgwennu caneuon?
Mae Gwion a Llyr fel arfer yn cyfansoddi'r gerddoriaeth, wedyn dwi yn ychwanegu geiriau (gwyrthiol!)

Be ydych chi'n ei wneud ar ôl gig?
Gwylio'r bandiau eraill ac unai meddwi neu dreifio adre (Peidwich byth a gwneud y ddau!)

Pa berson enwog fyddech chi'n licio rhannu cornflakes efo nhw?
Buasai'n fwy o gyfarfod/committee yn cynnwys Barry Scott (oddi ar hysbyseb teledu 'Cillit Bang') y twrci scouse oddi ar Wil Cwac Cwac, Plwmsan a Barry Welsh.

Ydy eich ardal chi wedi dylanwadu ar eich cerddoriaeth mewn unrhyw ffordd?
Bandiau yr ardal (e.e. Y Cyrff) mwy na'r ardal ei hun.

Pe bai eich band chi'n anifail, pa un fydde fo?
Labrador hynod o cwl, mewn sbectol haul drud a headband.

O lle ddaeth yr enw?
O'r ffilm 'Raging Bull' lle mae Jake LaMotta (Robert De Niro) yn battero bocsiwr o'r enw Tony Jeniro. Dim syniad o ble ddaeth y 'Jen.'

Disgrifiwch steil y band mewn tri gair:
Amrywiol, blasus, od.

Pe baech chi'n cael dewis unrhyw le yn eich ardal i gynnal gig, lle fyddai?
Hmmm unai Sgwar Llanrwst, Y White Horse yn Capel Garmon (bwyd a diod safonol am brisiau rhesymol saith noson yr wythnos) neu yr ogof uwchben Trefriw ble roedd Huw Chiswell yn arfer llochesu yn ystod y 1300au (yn ôl y sôn!)

Beth ydych chi'n ei wneud yr eiliad hon?
Ateb y chyffin cwestiynau 'ma, gyfaill.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Wrecsam):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.Digwyddiadau
Radio Cymru
Adolygiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy