BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cerddoriaeth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bandiau
Gwyneth Glyn Gwyneth Glyn
Beth sydd gan Gwyneth Glyn, yr 'alarch tawel a phluog' o Lanarmon i'w ddweud am ei cherddoriaeth a'i chaneuon sy'n dod iddi fel 'tylwyth teg yn y nos' ...
Aelodau
Fi!

O lle
Llanarmon, Eifionydd

Pryd wnaethoch chi ffurfio?
Yn 1979, ym mol fy mam!

Pam ddaru chi ffurfio band?
Pwysau i ddiddanu'n gerddorol rhwng darllen fy ngherddi mewn tafarndai.

Gig gwaetha
Tu Hwnt i'r Afon, gan fod Hefin Jones heb sortio'r PA a'r lle'n llawn hogiau rygbi uchel-eu-clychau!

Gig gorau
Y Galeri, Caernarfon - hefo Alun Tan Lan, Gwilym Morris a Rich Gorky's.

Pwy ydy'ch hoff artistiaid chi?
Meic Stevens, Alun T L, Gwilym Morris, Gorky's, Gillian Welch a Joni Mitchell.

Sut ydych chi'n mynd ati i sgwennu caneuon?
Yn hwyr yn y nos, weithiau maen nhw'n dod imi fel y tylwyth teg!

Be ydych chi'n ei wneud ar ôl gig?
Eistedd yn ôl a mwynhau yr holl fandiau eraill sy'n dilyn.

Pa berson enwog fyddech chi'n licio rhannu cornflakes efo nhw?
Gram Parsons - os fyse fo'n cyfrannu'r sudd oren.

Ydy eich ardal chi wedi dylanwadu ar eich cerddoriaeth mewn unrhyw ffordd?
Do, ym mhob ffordd. Pan fyddwn i'n mynd am dro rownd Llangybi mi fyddwn yn canu i'r gwartheg a'r defaid!

Pe bai eich band chi'n anifail, pa un fydde fo?
Alarch - tawel a phluog.

O lle ddaeth yr enw?
Mi ges i fy enwi ar ôl fy nain, mam fy nhad.

Disgrifiwch steil y band mewn tri gair:
Gwladaidd, syml, teimladwy.

Pe baech chi'n cael dewis unrhyw le yn eich ardal i gynnal gig, lle fyddai?
Castell Caernarfon.

Beth ydych chi'n ei wneud yr eiliad hon?
Eistedd gefn-llwyfan yn pwyso'r papur 'ma ar Heat magazine, un Martin Geraint (dwi'n amau)!


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Wrecsam):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.Digwyddiadau
Radio Cymru
Adolygiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy