BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cerddoriaeth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bandiau
Y Derwyddon Derwyddon Dr Gonzo
'Jeromeia yncl coll Calvin' aka Cai Dyfan, un o'r Derwyddon o ardal Llanrug, sy'n sôn am eu gig gorau, Maggie Thatcher a physgodyn sy'n hoff o'r Jackson Five!
Aelodau
Calvin stympi - Bas, Berwyn 'llemadyfam?' Jones -Trwmped, Aaron Chwarren - Guitar, Llion 'smilin tom' Gethin - Guitar, Cai 'Arglwydd' Dyfan - Dryms, Ifan Jamz - Offer taro, Ifan Bombshell - Llais a Guitar

O lle
Dyfnderoedd hudol, tywyll Eryri...

Pryd wnaethoch chi ffurfio?
Chwefror 2005

Pam ddaru chi ffurfio band?
Mi odda ni'n griw o ffrindiau beth bynnag, a dyma ni'n sylweddoli ein bod ni gyd yn gallu chwarae offerynau, ac i fewn i'r un fath o fiwsig mwy neu lai. Dyma ni'n dod at ein gilydd un noson aeafol i chwarae cardiau, yfed gormodedd o alcohol a chreu cerddoriaeth. A dyna ni, genedigaeth y Derwyddon!

Gig gwaetha
Mi naethom ni chwarae i dorf o ddisgyblion o Ysgol cyn y 'Dolig. Heblaw am y ffaith nad odd na neb rili'n cymeryd sylw ohona ni, mi ganodd y gloch yn ystod un o'r caneuon, a dyma'r gynulleidfa'n llifo allan, gan adael y Derwyddon druan ar ben eu hunain, mewn neuadd fawr wag, yn dal i chwarae! Wel wir.

Gig gorau
Yng Nghlwb y Rheilffordd ym Mangor efo Drymbago, Genod Droog a Saizmundo. Odd y lle'n llawn cyn i ni gychwyn chwarae hyd yn oed, ac roedd 'na lwyth yn ysgwyd eu booty ar y 'dans fflôr' yn ystod y set. Odd pawb i'w gweld yn mwynhau'r gerddoriaeth, ac o'dd yna awyrgylch fendigedig yno.

Pwy ydy'ch hoff artistiaid chi?
Fela Kuti, Antibalas, Bob Marley, Specials, Rhumbajax, Drymbago, Ummh, Mr Scruff, Anweledig ... a lot mwy dwi'm yn eu cofio ar y funud!

Sut ydych chi'n mynd ati i sgwennu caneuon?
Fel arfer mae Llion yn meddwl am riff ar y gitâr, wedyn mae pawb jysd yn jamio efo hwna am chydig i drïo dod yn gyfforddus efo fo a ffendio ryw fath o strwythur neu variations i wneud cân. Ar ben hwnna wedyn 'dan ni'n adio geiriau. Mor syml â hynny!

Be ydych chi'n ei wneud ar ôl gig?
Yfed, bachu a dawnsio'n wyllt!

Pa berson enwog fyddech chi'n licio rhannu cornflakes efo nhw?
Margaret Thatcher, i fi gael llechio llefrith ar ei gwep hyll!

Ydy eich ardal chi wedi dylanwadu ar eich cerddoriaeth mewn unrhyw ffordd?
Ydi am wn i, mae'r ardal ble 'dan ni'n byw (ochrau Llanberis) yn eitha rugged a gwledig, ac mae'r gerddoriaeth 'dan ni'n ei chreu yn eitha organic i ryw radda. Mae ein gwreiddiau yn y mynyddoedd. God, dwi'n swnio fatha T.H Parry-Williams!

Pe bai eich band chi'n anifail, pa un fydde fo?
Y wiskibass. Pysgodyn prin ydyw, sy'n llechu yn nyfroedd dudew llyn Padarn. Mae gan y 'sgodyn ffynclyd hwn affro, ac mae'n gwisgo siwt lycra borffor. Yn yr haf, gellir gweld blew affro'r wiskibass yn dod i'r golwg uwchben y tonnau, yn barod i fwyta twristiaid diniwed, ac yn ôl pentrefwyr Llanberis, pan fo'r lleuad yn olau, gellir clywed y wiskibass yn hymian caneuon y Jackson Five o dan y don.

O lle ddaeth yr enw?
Roedd hamster Calvin wedi cael ei daro yn sâl, felly dyma ni'n penderfynu mynd ag ef at y dyn doeth noeth a drigai mewn ogof ar ochr y Grib Goch. Treuliodd Calvin wythnos gyfan yn brwydro trwy'r eira a'r rhew i gyrraedd yr ogof. Pan gyrhaeddodd o'r diwedd, taflodd y dyn doeth ei sylwedd hud dros wyneb Calvin a thros yr hamster. Mewn pwff o fwg pinc, diflannodd yr hamster a'r dyn doeth, gan adael darn o bren ar eu hôl yn dywedyd: "I Calvin, wedi mynd i Bermuda am wyliau, beth am hwn fatha enw i'r band? Derwyddon Dr Gonzo". Y diwedd.

Disgrifiwch steil y band mewn tri gair:
Hirwallt, nwydus a hyblyg.

Pe baech chi'n cael dewis unrhyw le yn eich ardal i gynnal gig, lle fyddai?
Yn yr ogofau tanddaearol, cyfrinachol yn Llanbêr.

Beth ydy cynlluniau'r band ar gyfer y dyfodol?
Trïo ffendio pres i mi gael mynd i noson reggae yn Neuadd Hendre heno!


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Wrecsam):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.Digwyddiadau
Radio Cymru
Adolygiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy