BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cerddoriaeth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bandiau
Alun Tan Lan yn perfformio yn y Gwobrau RAP Alun Tan Lan
Mae'r perfformiwr amryddawn Alun Evans - sy'n chwarae'r gitâr, banjo, mandolin a'r bazouki - ar ei ffordd i'r Unol Daleithiau i berfformio yn Austin, Texas, pan rydyn ni'n cael gafael arno. Mae'n fwy adnabyddus fel Alun Tan Lan ...
Aelodau
Fi

O lle
Pandy Tudur

Pryd wnaethoch chi ffurfio?
2004

Pam ddaru chi ffurfio band?
Dim syniad. Pam lai? Roedd yn teimlo fel y peth iawn i'w wneud. Ro'n i wedi bod mewn deg o fandiau cyn hynny - Serein yn un ohonyn nhw.

Gig gwaetha
Llwyth - fedra i ddim dewis un.

Gig gorau
Mi ro'n i ar Daith Gruff Rhys yn ddiweddar - Harlech dwi'n meddwl oedd y gorau.

Pwy ydy'ch hoff artistiaid chi?
Meic Stevens, Y Cyrff, Van Morrison, John Prine, The Byrds.

Sut ydych chi'n mynd ati i sgwennu caneuon?
Does dim fformiwla, maen nhw jyst yn dod allan bob ffordd.

Be ydych chi'n ei wneud ar ôl gig?
Mynd adra'.

Pa berson enwog fyddech chi'n licio rhannu cornflakes efo nhw?
Dwi ddim yn licio cornflakes.

Ydy eich ardal chi wedi dylanwadu ar eich cerddoriaeth mewn unrhyw ffordd?
Yndi, ond dwi ddim yn gallu dweud ym mha ffordd.

O lle ddaeth yr enw?
Tan Lan ydi'r lle dwi'n dod ohono.

Disgrifiwch steil y band mewn tri gair:
Fedra i ddim.

Pe baech chi'n cael dewis unrhyw le yn eich ardal i gynnal gig, lle fyddai?
Llanrwst.

Beth ydych chi'n ei wneud yr eiliad hon?
Dim llawar o ddim byd!Digwyddiadau
Radio Cymru
Adolygiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy