BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Sasiwn y Plant yn y Bala 1923 Hanes y Bala
Ardal wledig sy'n falch o'i hanes amaethyddol, diwylliannol a chymdeithasol ydy ardal Penllyn; ardal y Bala. Ebostiwch gogleddorllewin@bbc.co.uk i gyfrannu lluniau neu hanesion eraill.
Lisa a'i theulu yn ffair y Bala Magu ar fferm
Lisa Roberts a'i 'nefoedd o fagwraeth' ar fferm Frongoch.
Poster o'r rhyfel Y Fyddin Dir
Sarah Bell o'r Bala yn sôn am ei chyfnod gyda'r fyddin dir.
Ron Lloyd Gofaint Llanfor
Mae Ron Lloyd y gof yn dod o linach hir o ofaint yn ardal y Bala.
Gwersyll Fron Goch Gwersyll Fron Goch
Hanes ac atgofion am wersyll Fron Goch ger y Bala.
Heol Arenig Rhithdaith hanes
Dewch ar daith luniau o amgylch rhai o adeiladau hanesyddol y dref.
Rhodri Jones Chwalfa Tryweryn
Atgofion a chlipiau ffilm am foddi Capel Celyn ym 1965.
Cofgolofn Tom Ellis Adnabod Penllyn
Hanes tref y Bala a'r pentrefi cyfagos yn ardal Pum Plwy Penllyn.
Bedd RJ Price Rhiwlas Stâd Rhiwlas
Canolfan noddi beirdd a chartref aelodau lliwgar teulu'r Price.
Llun o'r chwedl Chwedl Llyn Tegid
Lluniau gan blant Ysgol Bro Tegid yn adrodd hanes Tegid Foel a chreu'r llyn.
Coch Bach y Bala Coch Bach y Bala
Stori'r 'Houdini Cymreig' a ddaliodd ddychymyg y cyhoedd dros ganrif yn ôl.
Tebot Trysorau Penllyn
Rhai o'r hen greiriau a welwyd ar raglen Antiques Roadshow o'r Bala.
Ty dan eira Eira Mawr
Atgofion Eurwen Jones o ddigwyddiad brawychus yn ystod eira mawr 1947.
Elis Fedw Arian Cymeriadau'r Bala
Pwy sy'n cofio Elis a Huw Fedw Arian, Robin John Lloyd ac eraill?

Lleol i Mi
Radio Cymru
Theatr


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy