BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Stryd Fawr y Bala Y Bala dirion deg
Croeso i'r dref sydd yng nghalon Pum Plwy Penllyn yn yr hen sir Feirionnydd - cartref anghenfil Llyn Tegid, yr Houdini Cymreig, trysorau o Batagonia a llawer mwy. Cofiwch rannu eich straeon chi am y dre efo ni.
Y Bala yw cartref Eisteddfod Genedlaethol Meirion a'r Cyffiniau 2009. Stori a lluniau o'r seremoni gyhoeddi Cliciwch
Pethe Penllyn O'r Ariannin
Pethe Penllyn
Gorffennaf 2010

Llun o'r seremoni gyhoeddi Eisteddfod 2009
Hel atgofion wrth i'r dref baratoi am yr eisteddfod unwaith eto.
Gefeilliaid yn Ffair y Bala, 1949 Hanes y fro
Adran gyfan ar gyfer cyfoeth o hanes ardal y Bala a Phenllyn.
Giat yng Nghanolfan Cywain Canolfan Cywain
Canolfan ar gyfer gwarchod a hybu diwylliant a iaith yr ardal.
Puma Cath wyllt Penllyn?
Oes na gathod mawr yn crwydro ardal y Bala? A gawn ni lun cyn hir?
Llyn Tegid Llyn Tegid
A yw Tegi yn llechu yn nyfroedd y llyn gyda'r Gwyniaid a'r straeon eraill?
Heol Arenig Lluniau
Taith luniau hanes o amgylch hen adeiladau'r Bala.
Baner Merched y Wawr Merched y Wawr
Hanes sefydlu'r mudiad yn y Parc yn 1967 a'r dathliadau 40 yn y Bala.
Betsi Cadwaladr Pobl
Enwogion, cymeriadau a phobl y Bala heddiw a ddoe.
Amledd Band y Berwyn
Mae Rhian a Billy o'r Bala yn creu cerddoriaeth efo'i gilydd a'r band, Amledd.
Aduniad Ysgol OM Edwards Aduniad ysgol
Ysgol gynradd Llanuwchllyn yn dathlu 50 mlynedd.
Golygfa o'r llyn O'r Grîn i Gefnddwygraig
Taith gerdded gan Ian Lloyd Hughes.
Dweud eich Dweud

Mae llawer mwy i'w ddweud am y Bala! Anfonwch aton ni.

Lleol i Mi
Radio Cymru
Llyfrau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy