BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bae Colwyn
Station Road, Bae Colwyn Bae Colwyn
O hanes hir a balch y clwb pêl-droed i'r sŵ mynydd enwog, dyma ambell hanesyn o Fae Colwyn - ond cyfrannwch at y safle gyda'ch straeon, eich lluniau a'ch sylwadau chi am ardal Colwyn.
Y pier Croeso i Golwyn
Ychydig o wybodaeth ddiddorol a defnyddiol am y dre.
Y Pentan Cyffro celf!
Y Pentan
Mehefin 2010

Tram Dathlu'r cant
Canlwyddiant tramffordd Llandudno a Bae Colwyn.
Pier Victoria Tref wyliau eto?
Oes modd adfywio Bae Colwyn fel tref wyliau eto? Clipiau o raglen Manylu.
Y Pier Yr oes a fu
Hen luniau'r dref o'r ganrif ddiwethaf.
Eunice Roberts Datblygiad y dref
Eunice Roberts sy'n olrhain hanes Bae Colwyn.
Gwesty'r Seventy Degrees Gwesty'r 70 Degrees
Lluniau o'r hen westy yn cael ei dymchwel.
Dyn ar y stryd ym Mae Colwyn Gweithdy lluniau
Lluniau o fywyd glan môr Bae Colwyn o weithdy gyda Touchstones 12.
Sant Eilian Chwedl Llaneilian
Plant Ysgol Bod Alaw yn adrodd hanes ffynnon hudol Llaneilian-yn-Rhos.
Dafydd Chilton Taith feicio'r Urdd
Taith feics o amgylch sir Conwy i nodi Eisteddfod yr Urdd 2008.
Pêl-droed CPD Bae Colwyn
Mae gan y clwb pêl-droed hanes hir ac mae'n gweithio yn y gymuned.
Paula Yates Enwogion Colwyn
O Paula Yates i Timothy Dalton - cysylltiadau'r sêr â'r dref.
Bae Colwyn Y Bae mewn lluniau
Dewch am grwydr rownd y Bae neu beth am anfon eich lluniau chi?
Panda Coch Yn y sŵ
O'r mwncïod i'r morlewod a'r Panda Coch, dewch i gwrdd â thrigolion y sŵ.
Dylan Davenport Nadroedd Colwyn
Mae Dylan Davenport wedi gwirioni ar y nadroedd estron sy'n byw yn lleol.
Trac athletau Ar y trac
Mae Clwb Athletau Bae Colwyn yn croesawu pawb - o wyth oed i 60+.
Bryn Euryn o'r awyr Bryn Euryn
Mae golygfeydd bendigedig o'r fryngaer hon ger Bae Colwyn.
Chwarae hoci Awydd gêm o hoci?
Ymunwch â thîm hoci Bae Colwyn - mae'n gêm i ddynion a merched.
Cwch yn harbwr Llandrillo Llandrillo yn Rhos
Dilynwch daith gerdded i ddathlu treftadaeth ardal Llandrillo gerllaw.
Dweud eich Dweud

Anfonwch aton ni i ddweud eich dweud am Fae Colwyn neu i gyfrannu lluniau, hanes neu eich straeon personol.

Lleol i Mi
Trefi
Chwaraeon


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy