BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Awyr agored

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Teulu ar grwydr Allan yn yr awyr agored
Mae digonedd o weithgareddau amrywiol y gallwch eu gwneud wrth fwynhau tirwedd a byd natur y gogledd orllewin. Mae croeso i chi gysylltu gyda ni i rannu eich profiadau neu gyfrannu eich sylwadau.
Gwiwer goch Natur
O'r Wiwer Goch i Weilch y Pysgod, y gorau o fyd natur lleol.
Mynd am dro Cerdded
Mae'r gogledd orllewin yn lleoliad perffaith i gadw'n heini.
Eric Jones Mynydda
Blas a chyngor ar fynydda gan un o'n dringwyr mwyaf profiadol, Eric Jones.
Pysgodyn Pysgota
Cyngor lleol am un o chwaraeon mwyaf poblogaidd y wlad.
Mewn caiac Chwaraeon
Sut i wneud y gorau o fynyddoedd a dyffroedd y gogledd orllewin.
Blodau Garddio
Gerddi cyhoeddus, gerddi gwyllt, tips a chip ar eich gerddi chi.
Bêls mewn cae Cefn gwlad
O glybiau Ffermwyr Ifanc i undebau amaethwyr: gwybodaeth ar y we.
Dringo Gwefannau lleol
Gwybodaeth am weithgareddau awyr agored lleol ar y we.
Dweud eich Dweud

Anfonwch eich cyfraniadau am fyd natur, bywyd gwyllt neu weithgareddau awyr agored yr ardal.

Lleol i Mi
Radio Cymru
Llyfrau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy