BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Abergele
Tîm traws gwlad yr Harriers Harriers Abergele
Sefydlwyd rhedwyr ffordd Harriers Abergele ym 1986. Sean McCormack sy'n egluro bod y clwb yn cynnig cyfle i redwyr gystadlu yn ogystal â chymdeithasu.

"Clwb rhedeg yw Harriers Abergele gyda'i phencadlys yng nghanolfan Hamdden y dref.

"Ffurfiwyd y clwb ym Mai 1986, er yr oedd Harriers Abergele wedi bodoli 50 mlynedd ynghynt cyn diflannu.

"Mae'r clwb wedi tyfu'n raddol dros y blynyddoedd ac mae bellach dros 70 yn aelodau.

"Er mai clwb rhedwyr ffordd yw'r Harriers yn bennaf, mae gennym adran Traws Gwlad gref ac mae sawl aelod yn cymryd rhan mewn rasys mynydd.

"Ar hyn o bryd mae gan y clwb dimau dynion a marched yn ail adran y Borders Road Running League, mae tîm y dynionyn cystadlu yn adran gyntaf y Majestic Travel North Wales Cross Country League, gyda'r merched yn yr ail adran.

"Mae nifer o aelodau'r clwb yn cymryd rhan yn Marathon Llundain bob blwyddyn, a chynhelir penwythnos o ddigwyddiadau cymdeithasol.

"Mae'r clwb hefyd yn cynnal noson gymdeithasol ar nos Fercher olaf y mis yn dilyn y sesiwn ymarfer.

"Cynhelir yr ymarfer swyddogol ar nos Fercher o 7pm yng Nghanolfan Hamdden Abergele tra bod sesiynau ymarfer 'answyddogol' yn cael eu trefnu ar gyfer nosweithiau Gwener a boreau Sul.

"Mae croeso i redwyr o wahanol alluoedd ymuno gyda'r clwb, hyd yn oed os nad ydynt yn bwriadu cystadlu ac ond eisiau rhedeg yn gymdeithasol."


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.


Lleol i Mi
Radio Cymru
Llyfrau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy