BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Aberdaron
Aberdaron Dewch am dro
Ewch allan at yr arfordir ym mhen pellaf Llŷn i deimlo gwynt y môr yn iach ar eich bochau - Simon Logan sy'n mynd â chi am dro ar hyd yr arfordir ger Aberdaron, ac yn rhoi cip ar hanes ar hyd y ffordd.
"Os ydych yn aros yn Aberdaron, mae'n braf iawn i fynd am dro o amgylch y pentir, reit ar ben draw Llŷn, ac i fyny i Mynydd Mawr. O'i dop, gallwch weld cyn belled â mynyddoedd Wicklow ar ddiwrnod clir, draw i Ynys Enlli ac i lawr at fynyddoedd yr Eifl. Yr haul yn machlud dros y mor, gyda mynyddoedd Wicklow, Iwerddon ar y gorwel

"Mae'r gylchdaith i gyd ryw wyth milltir, er ei bod yn bosib cwtogi ychydig drwy gymeryd un neu ddwy lôn fach yma ac acw.

"Yn syml, gan gychwyn yn Aberdaron, dilynwch yr arfordir nes cyrraedd Porth Meudwy, lle mae'r cychod yn mynd draw i Ynys Enlli.

"Parhewch nes i chi gyrraedd Pen y Cil - mae'n rhaid gadael llwybr yr arfordir am ychydig fan hyn oherwydd tirlithriad.

"Wrth barhau ar y llwybr ger yr arfordir, byddwch yn cyrraedd Ffynnon Santes Fair, lle ymddangosodd y santes flynyddoedd yn ôl yn ôl y grêd. Mae'n ffynnon eithaf annhebyg hefyd gan ei bod yn bosib cael dŵr ffres ohoni, er ei fod dan lefel y môr ar lanw uchel.

Ynys Enlli yn y pellter "Nid yw'n ddiogel mynd lawr i Ffynnon Santes Fair pan mae'n llanw uchel. Ond gan fod y rhan fwyaf o'r daith yma i fyny ar y clogwyni, mae'n ddigon diogel.

"Wedyn, cerddwch tuag at Mynydd Mawr, heibio i hen stesion gwyliwr y glannau. Mae golygfa fendigedig o Ynys Enlli o fyny fan hyn.

"Byddwch wedyn yn cerdded tua'r gogledd, ac i fyny Mynydd Anelog, y tir uchaf yn yr ardal.

Porth Oer "Mae'n bosib i chi gerdded cyn belled â Phorth Oer (Whistling Sands), sy'n draeth poblogaidd.

"Yna, dilynwch y lonydd bach yn ôl i Aberdaron."

Simon Logan


Cyfrannwch

Havvrone Rhodri o Saskatchewan,Canada
Braf gweld llefydd o fro fy mebyd unwaith eto.Codi hiraeth,ac eto dal i fod yn falch fy mod wedi fy nwyn i fyny oddi gwmpas llefydd fel hyn.Diolch,Simon. Hafren


Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.


Hanes
Lluniau
Natur


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy