BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Aberdaron
Aberdaron 'Pen Draw'r Byd'
Mae Aberdaron a'r cylch yn fro rhamantus ym mhen draw eithaf Llŷn. O hanes a heli i fwrlwm ymwelwyr yr haf a bywyd ar Ynys Enlli, rhannwch eich straeon, atgofion, hanesion a'ch lluniau chi am y pentref a'r ynys.
Mynydd Mawr - yr olygfa o Ynys Enlli Am dro
Pwy sy'n ddigon dewr i fentro tuag at Borth Oer? Dewch am dro.
Christine Evans Y bardd ac Enlli
Sut daeth merch o Swydd Efrog i fyw ar Ynys Enlli a chael ei swyno gan y lle?
Plas yn Rhiw Plas yn Rhiw
Dewch i fwynhau gerddi Plas yn Rhiw, diolch i'r chwiorydd Keating.
Llanw Llŷn Y Winllan
Llanw Llŷn
Mehefin2010

Enlli o bellter Taith hanes
Taith hanesyddol o amgylch Pen Llŷn o Bwllheli i Ynys Enlli.
Gwen Pritchard Jones Awen Aberdaron
Stori am lofruddiaeth ficer Aberdaron yn ennill Gwobr Goffa Daniel Owen.
Aderyn Drycin Manaw Natur wyllt Enlli
Y pysgotwr Colin Evans o Aberdaron sy'n rhoi cip ar adar ac anifeiliaid yr ardal.
David Jones O dan y môr
Mae'r arfordir llawn llongddrylliadau a bywyd gwyllt yn hafan i ddeifwyr.
R S Thomas RS Thomas
Bu RS Thomas yn Ficer yn Aberdaron am flynyddoedd cyn ymddeol i Rhiw gerllaw.
Ras aredig Nid ar redeg ...
"Nid ras gyffredin mo hon." Stori ddigidol gan Guto Thomas o'r Rhiw.
Tai ar Enlli Brenda Chamberlain
Mae bywyd yr arlunydd a'r awdur yma ynghlwm wrth hanes Enlli.
Dweud eich Dweud

Cysylltwch i ehangu ein safle ni i'r pentref bach ar ben blaen penrhyn Llŷn.

Hanes
Lluniau
Natur


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy