BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Wylan
Llun o'r Cob Dathlu rhyfeddod
Rhagfyr 2009
Dyma lun a dynnwyd ar 20 Tachwedd eleni gan Dewi Jones, Garthewin. Diolch i Dewi am gael ei gyhoeddi.

Y mae'n darlunio'n berffaith ryfeddod campwaith William Alexander Madocks a'r goruchwyliwr John Williams.

Amheus iawn oedd prydyddion y cyfnod o'r bwriad o gadw allan ryferthwy'r môr. Meddai'r bardd talentog Dewi Wyn o Eifion:

Mwy perygl na champwri - a gorchest
Fydd gwarchau y weilgi:
Nid gwal all atal yn lli
U môr dwfn, mae'n rhaid ofni.

Er gwyr call diball dybiau - er cewri
A'u cywrain fwriadau:
Llifeiriant er cymaint cau,
Dŵr a fyn ei derfynau.

Heidiodd gweithwyr yn eu cannoedd o bob cwr o Ynysoedd Prydain i wneud y . gwaith a chwblhawyd y fenter yn 1811.

Llawenhawn o glywed bod criw o ddynion a merched brwdfrydig wedi dechrau'r gwaith o baratoi i ddathlu'r 200 mlynedd yn 2011.

Yn 1811 rhannwyd posteri drwy Gymru, Y Gororau, Swydd Lincoln a Lloegr yn gwahodd pawb i'r Jiwbili. Estynnwyd gwahoddiad arbennig i Dirfeddianwyr, Aelodau Seneddol, actorion a dilynwyr rasio ceffylau a daethant yn eu cannoedd. Llanwyd pob gwesty a thŷ yn y cyffiniau i'r ymylon.

Ar ddydd Llun, 16 Medi daeth 'tyrfa o bersonau parchus o uchel ael ac arbenigrwydd' i Dafam Tremadog am 5 gyda'r nos. Am 6 y bore lladdwyd ychen mawr, tew a'i rostio'n gyfan hyd 12 y dydd canlynol. Gyda'r nos perfformiwyd drama yn y theatr.

Y bore canlynol am 10 cynhaliwyd gwasanaeth i agor yn swyddogol yr Eglwys Anglicanaidd gyda 'personau o radd' yn llenwi'r lle a chanoedd y tu allan.

Yn dilyn teithiasant mewn 50 0 gerbydau at y morglawdd i gael mwynhau'r ychen, gwinoedd a chigoedd eraill. Tu ôl i'r cerbydau cerddodd 300 o adeiladwyr y Cob mewn lifrau a roddwyd iddynt gan Madocks a chael cyfrannu o'r ychen.

. Aethant, wedi'r gwledda, i weld y rasys ceffylau ar draeth Morfa Bychan. Dychwelodd tyrfa i'r 'ordinary' yn y dafam a'r criw dethol i ddawns fawreddog. Yn y sgwâr agored drwy'r wythnos bu telynorion yn diddori'r cannoedd a'r creigiau, meddan nhw, yn diasbedain efo'r emynau.

Dydd Mercher, cynhaliwyd Eisteddfod a chyflwynwyd cwpan hardd i'r bardd buddugol Dafydd Owen o Lanystumdwy. Darllenodd 5 bardd arall eu cerddi.

Cwpan arian a roddwyd i Hercules y prif delynor a rhannwyd £10 rhwng y pedwar telynor arall. Y chwaneg o rasys ceffylau ar y Morfa.

Gyda'r nos perfformiwyd dramâu eraill yn y theatr. Er i rai o'r gwahoddedigion ddychwelyd adref drannoeth casglodd rhai cannoedd i weld mwy o rasys. Llawenhawyd o gael dathliad mor gofiadwy am gwblhau campwaith 'na welwyd ei debyg yn hanes y byd.'

Y mae'n dipyn o her i gynnal dathliad tebyg hyd yn oed os nad oes ychen ar gael i'w rostio ar y morglawdd.

Estynnir gwahoddiad i bawb ymhell ac agos i anfon syniadau i Gwenda a Sioned Roberts, Hendre Wen, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd Ll49 9UY.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy