BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Wylan
Debbie Ann Williams Coron arall i Borthmadog
Mehefin 2003
Lai na blwyddyn ar ôl dathlu llwyddiant Aled Jones Williams yn Eisteddfod Tyddewi, dyna ddathlu unwaith eto wrth i eneth o Borthmadog, Debbie Ann Williams ennill coron Eisteddfod Urdd Gobaith Cymru, Tawe, Nedd ac Afan.
Yr ydym, fel ardal, yn ymfalchïo yn ei llwyddiant ac ar ran 'Yr Wylan' y mae'n fraint i mi gael ei llongyfarch.

Cafodd Debbie ei haddysg yn Ysgol Eifion Wyn, Ysgol Eifionydd ac Ysgol Dyffryn Nantlle, cyn mynd ymlaen i ennill gradd yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth.

Y mae'n diolch yn arbennig i'r athrawon Cymraeg yn Ysgol Dyffryn Nantlle a'r darlithwyr yn Aberystwyth a fu'n gyfrifol am roi'r sylfaen gadarn iddo.Pob dymuniad at y dyfodol Debbie.


Ymysg eraill a flasodd lwyddiant ym Mhrifwyl yr Urdd oedd partïon o Ysgol Eifion Wyn ac Ysgol Eifionydd.

Llongyfarchwn hwy yn galonnog ar eu llwyddiant ac am ddod â bri ac amlygrwydd i ardal 'Yr Wylan'.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy