BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Wylan
Dafydd P Jones, Perchennog a Rheolwr Contractwyr Dinas yn derbyn tlws Sioe Frenhinol Amaethyddol Cymru Contractwr y Flwyddyn!
Medi 2007
Contractwyr Dinas yn cael eu gwobrwyo gan Sioe Frenhinol Amaethyddol Cymru am safon ei gwaith.
Rydym ni, ddarllenwyr Yr Wylan, yn ymfalchio fod gŵr lleol, sef Dafydd P Jones o Glan Y Wern, Llanfrothen, wedi ennill gwobr amaeth-amgylcheddol 2007 o fewn adran contractwyr trwy Gymru benbaladr..

Mae'r wobr hon yn cydnabod pobol sydd, drwy gyfrwng eu gwaith, yn cyfrannu at lwyddiant arferion amaeth-amgylcheddol yng Nghymru. Gweinyddir y wobr gan y Sioe Amaethyddol Frenhinol, y Ffermwyr Ifainc a Chyngor Cefn Gwlad Cymru. Caiff ei noddi gan y Grid Cenedlaethol.

Cafodd y beirniaid weld enghreifftiau niferus o'i waith ar safle adfer chwarel ger Bryncir. Cawsant eu plesio nid yn unig gan safon uchel y gwaith ond gan safon uchel y gweithwyr hefyd.

Mae Mr Jones yn cyflogi 10 i 12 o weithwyr ac yn sicr mae wedi llwyddo i greu ethos gwaith sy'n hyrwyddo gwella parhaol. Roedd y beirniaid o'r farn fod dod o hyd i waith newydd, prisio tasgau'n gystadleuol a sicrhau fod popeth yn ei le yn galw am sgiliaurheolaethol o'r radd flaenaf - da iawn fo!

Dywedodd un beirniad: 'Mae llwyddiant Mr Jones i sicrhau fod yr holl weithwyr yn gweithredu i'r un safon gyson uchel yn goblyn o gamp ar ei ran.'

Dywedodd Mr Jones: 'Rydw i'n falch iawn o'r wobr hon ac o lwyddiant cwmni contraetwyr Dinas. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi gwneud y llwyddiant hwn yn bosibl gan gynnwys fy nheulu, y gweithwyr a'r cwsmeriaid am eu cefnogaeth.'

Rydan ni'n clywed yn aml am ddirywiad pethau yng nghefn gwlad Cymru heddiw. Llongyfarchiadau teilwng iawn i Mr Dafydd Jones am ddangos y ffordd ymlaen a chael y fath lwyddiant ar lefel genedlaethol.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy