BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Wylan
Llosgfynydd yng Ngwlad yr Iâ Lludw llosgfynydd?
Mai 2010
Nos Wener, Ebrill 23ain oedd hi, a minnau'n eistedd gyda'r nos, yn darllen yn braf yn yr heulfan.

Yn sydyn dyna glec uchel ar y to, fel pe bai rhywun wedi taflu carreg arno.

Roedd y garre, fel y tybiwn ar y pryd, wedi saethu o'r to i ardd y drws nesaf heibio pennau'r bobl oedd allan yno.

Ebryn gweld, lwmp tebyg i garreg oedd ar y llawr, rhyw fodfedd o hyd, yn wyn gydag ambell sbotyn du sgleiniog.

Wedi gafael ynddo roedd llwch gwyn ar ein dwylo.

Bythefnos yn ddiweddarach mae'r llwch yn dal i rwbio oddi arni, ac mae duwch y garreg yn dod i'r golwg, ac mae hi'n edrych fel colsyn.

Beth oedd y garreg? O ble y daeth hi? Yr unig esboniad gen i yw mai llwch y llosgfynydd ffrwydrodd yng Ngwlad yr Iâ ydi hi. Mae'n anhygoel fod y lwmpyn yma wedi gallu teithio miloedd o filltiroedd drwy'r awyr, dwy neu dair cilomedr uchlaw wyneb y ddaear.

Yn fwy anhygoel byth yw ei fod wedi disgyn o'r fath uchder ar ein tŷ ni!

Mae'r garreg ar ei ffordd i'r Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd i gael barn arbenigwr ar ei tharddiad.

Bu llawer o drin a thrafod a chwyno fod yr awyrennau wedi eu cadw o'r awyr oherwydd y lludw.

Wedi gweld y belen ludw galed a sylweddoli mor bell mae hi wedi teithio, ynfydrwydd yn wir fyddai gadael i unrhyw awyren godi i ganol y fath botas. John Rees Jones


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy