BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Arwydd
Y cerbyn cyn cychwyn Taith i Cape Town
Rhagfyr 2009
Dyma lun o gerbyd Gwyn Roberts yn barod i gychwyn, ym mis Hydref, o'i gartref yn Llanbedrgoch ar daith 18,000 0 filltiroedd i Cape Town.

Pwrpas y fenter trwy 19 o wahanol wledydd yw casglu arian i gefnogi elusen Solar Aid yn Affrica.

Mae'r elusen yma yn datblygu systemau i ddefnyddio pŵer yr haul i gynhyrchu trydan.

Gobeithia Gwyn a'i ddau gyd-deithiwr orffen y siwrnai mewn rhyw ddeng mis, a byddant yn ddiolchgar o unrhyw gyfraniad.

Defnyddir yr arian i gychwyn gwahanol fan gwmnïau i helpu'r trigolion.

Yn ystod oriau'r dydd y cynhyrchir y trydan, ac yna bydd yn cael ei gadw mewn batris a'i ddefnyddio unrhyw amser.

Mae'n bosib defnyddio'r trydan i wahanol amcanion fel pwmpio dŵr a chreu golau i'r plant gael addysg gyda'r nos, ar ôl gweithio ar y tir yn ystod y dydd.

Hefyd i weithio ffonau symudol a chyfrifiaduron yn ogystal a chreu oergelloedd i wahanol frechau a datrys rhai o broblemau iechyd y cyfandir.

Felly mae'r manteision i'r cyhoedd yn ddiderfyn.

Roedd paratoadau enfawr ymlaen cyn dechrau'r daith, yn arbennig trosglwyddo holl eitemau trydanol y cerbyd i weithio gyda ynni'r haul.

Byddant hefyd yn coginio a berwi dŵr gan ddefnyddio nerth yr haul, ac yn dangos bod y system yma o gynhyrchu trydan yn gweithio.

Felly dyma'r dyfodol i Affrica.

Efallai bod rhai o ddarllenwyr Yr Arwydd yn ardal Cerrigmân yn cofio Gwyn yn gyson ar gefn ei feic pan yn aros gyda taid a nain yn Tŷ Refail.

John Roberts


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy