BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SADWRN
23ain Awst 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Arwydd
Lowri Francis Hughes Dawnsio disco
Medi 2009
Yn siŵr gall Amlwch hawlio ei le ar frig Dawnsio Disco yng Nghymru.

Dro ar ôl tro rydym wedi cael y fraint o longyfarch unigolion a grwpiau sydd wedi cael llwyddiant ysgubol yn Eisteddfodau'r Urdd a'r Genedlaethol dros gyfnod o ugain mlynedd.

Tu ôl i'r llwyddiant yma mae Diana Hughes, Pen Cefn, a bellach mae ei merch Lowri Francis Hughes yn dilyn llwyddiant ei mam fel hyfforddwr.

Yn Eisteddfod Y Bala eleni Lowri aeth â'r wobr 1af am ddawnsio disco unigol a hi fu'n hyfforddi y grŵp dawnsio creadigol gafodd 2ail wobr.

Bellach mae Lowri ar gychwyn ei hail flwyddyn yn y Coleg Dawns a Perfformio yn Lerpwl a'r haf yma cafodd ran yn Sioe Eira Wen a'r Corachod yn Theatr Y Rhyl.

Dymunwn yn dda i Lowri i'r dyfodol ac unwaith eto diolch i'w mam Diana am ei llwyddiant a'i gwaith caled yn sicrhau pleser a mwynhad i gymaint o blant ac ieuenctid yr ardal.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy