BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Arwydd
O dan ddaear Ail agor y Mona Mine
Mawrth 2010
Sôn am fwyngloddiau Mynydd Parys fyddwn ni fel arfer ond cofiwn fod yna ddau gwmni wedi bod yn gweithio yno.
Y ddau oedd Parys a'r Mona, a'r ail, ar ochr Penysarn, oedd y cyntaf i ddechrau gweithio.

Ychydig yn ddiweddarach y dechreuodd Cwmni Parys agor yr Opencast Mawr.

Ers deng mlynedd mae Grŵp Tanddaear Parys, neu PUG, wedi cyfarfod yn wythnosol i archwilio hen weithfeydd Mwynglawdd Parys.

Ond yn ystod yr haf diwethaf dechreuodd ychydig o aelodau lleol ailagor mynedfa Gwaith Mona.

Roedd hwn wedi hen ddymchwel a bu rhaid clirio'r gwastraff, gosod coed newydd, codi gwaith cerrig a drws i'w ddiogelu.

Yng nghanol mis Medi y llynedd, ar ôl misoedd o waith caled, ac am y tro cyntaf ers 100 mlynedd, roedd yn bosibl teithio o waith Mona i weithfeydd Parys.

Roedd yn rhaid disgyn 270 0 droedfeddi, trwy bum troedfedd 0 ddŵr lle mae'r ffin rhwng y ddau, cyn cyrraedd gweithfeydd Parys.

Oedd, roedd y ddau waith wedi cysylltu a'u gilydd ymhell o dan y ddaear.

Yna roedd cyfres o risiau cerrig ac ysgolion pren yn arwain yn ôl i'r wyneb.

Nid taith i'r gwangalon yw hon ond sylweddolwyd gwaith pa mor galed oedd gan y mwynwyr.

Ers y fenter yna ym mis Medi mae'r aelodau wedi parhau i archwilio twneli a chreudyllau Gwaith Mona.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy