BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

GWENER
29ain Awst 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Arwydd
Dant y llew Chwyn?
Mai 2010
Cwestiwn i'r garddwyr fis yma efallai?

Dechrau'r wythnos yr oeddwn yn erlid dant y llew o'r lawnt a'r boderi ac yn eu melltithio, ond erbyn heddiw rwy'n teimlo ton o euogrwydd.

Taith o gwmpas yr arfordir, o Gemaes i Fangor, a wnaeth i mi newid fy nghan, canys dyna pryd y gwelais nhw yn eu gogoniant.

Na, ni welais i erioed y fath sbloet.

Am ugain milltir bron, yr oeddynt yn un mintai y naill ochr i'r lôn, rhesoedd ohonynt yn fôr o felyn, yn ymestyn am yr haul ac yn llonni fy nghanol innau.

Rhaid fod tywydd gwlyb yr haf diwethaf wedi bod yn ddelfrydol i'r hadau ysgafn i egino'n drwch, gan ffurfio eu borderi eu hunain.

'Hen estron gwyllt o ddant y llew a dirmyg lond ei wên' ond i mi Dydd Llun, peth arall oedd ei weld yn ei libart ei hun, wedi'r cyfan, nid fi ydy'r 'garddwr' yno. Gwen Croesa

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy