BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Rhwyd
Llun yn ystod y trip Diwrnod i'w gofio
Gorffennaf 2010
Am 10 o'r gloch fore Mercher, 5 Mai cychwynnodd llond bws O. R. Jones o Lanfaethlu dan ofal Vaughan ar y wibdaith sydd erbyn hyn yn ddigwyddiad blynyddol o bwys.

Er nad oedd yr haul yn tywynnu roedd y daith drwy'r mynyddoedd yn hyfryd.

Cafwyd tro bach annisgwyl oddi ar ein prif gyfeiriad yng Nghapel Curig i alw yn Nyffryn Mymbyr i weld cartref y diweddar Thomas Firbank, awdur I Bought a Mountain.

Cyn bo hir roeddem wedi cyrraedd Rhug, Corwen, lle roedd yr Arglwyddes Newborough yn aros i'n croes¬awu.

Roedd y rhan fwyaf ohonom wedi ei chyfarfod o'r blaen, ac yn ei chyfri fel un o'n cyfeillion.

Disgwyliwn ei chwmni gyda ni ym Môn gyda hyn.

Ar ôl mwynhau paned o goffi aeth grŵp yng nghwmni Roger, y garddwr o amgy1ch y plas.

Mae o'n ddyn deallus a gallai egluro'r eiconau a thariannau o bob math oedd yn britho'r waliau cadarn.

Dewisiodd rhai, merched yn bennaf, aros gyda Lady Newborough a'r house¬keeper a nhw aeth a ni drwy'r plasdy i weld rhyfeddodau a henebau gwerthfawr o bob math.

Cawsom bryd dymunol ganol dydd mewn gwesty heb fod nepell - hwnnw'n adeilad anghyffredin wedi ei godi o gerrig ac yn boblogaidd iawn, yn yr ardal i briodasau crand!

Ymlaen a ni wedyn i Gapel Stad Rhug sydd bellach yng ngofal CADW ac yn llawn o hanes a chreiriau Stad Newborough.

Roedd hi'n amser troi'n ôl am Fôn bellach ar hyd ffordd wahanol drwy Ddyffryn Conwy gan aros am baned a sgon yn 'Amser Da' , Llanrwst, lle cafwyd croeso cyfeillgar eto gan y perchennog Dafydd ap Deiniol, sydd yn enwog oherwydd ei gwmni 'Blas ar Fywyd' .

Dyna i chi ddiwrnod a hanner a hynny drwy drefniant manwl a chysylltiadau eang Lindy. Rydym yn aruthrol o ddio1chgar iddi!!

Ers hynny rydym wedi cael croeso cynnes a Bore Coffi yn ngardd hyfryd Eleanor Stevens a John yn Parc Newydd, Rhydwyn. Diolch yn dalpiau iddyn nhw hefyd!

Ydi hyn wedi codi blas arnoch chi bensiynwyr. Rydym yn cwrdd bob bore Mawrth rhwng 10-11 o'r gloch yn y Tŷ Coffi, ac mae croeso cynnes i bawb dros 60 oed.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy