BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

LLUN
28ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Rhwyd
Llun yn ystod y trip Diwrnod i'w gofio
Gorffennaf 2010
Am 10 o'r gloch fore Mercher, 5 Mai cychwynnodd llond bws O. R. Jones o Lanfaethlu dan ofal Vaughan ar y wibdaith sydd erbyn hyn yn ddigwyddiad blynyddol o bwys.

Recordio
Y Rhwyd ar dâp
Sut i gael gafael ar eich papur bro ar dâp.
Mynydd Parys
Bröydd cyfagos
Y Glorian, Yr Arwydd a Phapur Menai yw papurau bro eraill yr ynys.
Porthladd Caergybi
Oriel
Lluniau o'r ardal o amgylch Caergybi
Fferi
Hanes
Darllenwch hanes tref Caergybi a phentrefi gogledd orllewin Ynys Môn
 Llwyddiant
 Trychineb trên
 Yr hen farics
 Organ eglwys
 Morrisiaid Môn
 Maes Martin
 Tŷ Lantern
 Arlunydd Mynydd Tŵr
 Merched y Wawr
 Cymeriadau Caergeiliog a'r fro 1879

Croeso
Croeso i safle'r Rhwyd, papur bro gogledd orllewin Ynys Môn. Yma mae tref a phorthladd Caergybi, lle mae llongau yn croesi i Iwerddon bob dydd. Bu datblygiadau mawr yn y fro yn yr 20fed Ganrif. Mae'r ardal yn cynnwys pentrefi Cemaes, Bodedern, Llanfechell a mwy. Yma mae Gwersyll Llu Awyr Fali a gafodd ei adeiladu oherwydd bygythiad yr Ail Ryfel Byd.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy