BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Rhwyd
Llun yn ystod y trip Diwrnod i'w gofio
Gorffennaf 2010
Am 10 o'r gloch fore Mercher, 5 Mai cychwynnodd llond bws O. R. Jones o Lanfaethlu dan ofal Vaughan ar y wibdaith sydd erbyn hyn yn ddigwyddiad blynyddol o bwys.

Recordio
Y Rhwyd ar dâp
Sut i gael gafael ar eich papur bro ar dâp.
Mynydd Parys
Bröydd cyfagos
Y Glorian, Yr Arwydd a Phapur Menai yw papurau bro eraill yr ynys.
Porthladd Caergybi
Oriel
Lluniau o'r ardal o amgylch Caergybi
Fferi
Hanes
Darllenwch hanes tref Caergybi a phentrefi gogledd orllewin Ynys Môn
 Llwyddiant
 Trychineb trên
 Yr hen farics
 Organ eglwys
 Morrisiaid Môn
 Maes Martin
 Tŷ Lantern
 Arlunydd Mynydd Tŵr
 Merched y Wawr
 Cymeriadau Caergeiliog a'r fro 1879

Croeso
Croeso i safle'r Rhwyd, papur bro gogledd orllewin Ynys Môn. Yma mae tref a phorthladd Caergybi, lle mae llongau yn croesi i Iwerddon bob dydd. Bu datblygiadau mawr yn y fro yn yr 20fed Ganrif. Mae'r ardal yn cynnwys pentrefi Cemaes, Bodedern, Llanfechell a mwy. Yma mae Gwersyll Llu Awyr Fali a gafodd ei adeiladu oherwydd bygythiad yr Ail Ryfel Byd.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy