BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
21ain Hydref 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pentan
Elin a Henna Fi a Henna
Tachwedd 2008
Fy enw i ydi Elin Charlton a dwi'n byw yn Eglwysbach.

Dyma ychydig o hanes fy oriau hamdden gyda fy merlen Machno Henna Lady, ond Henna i ni.

Mae Henna yn 9 oed ac fe brynodd mam hi pan oedd hi'n 7 oed.

Nid oedd wedi gwneud llawer o gwbl ac mae popeth rydym wedi ei ddysgu rydym wedi ei wneud hefo'n gilydd gyda gwersi gan arbenigwyr yn achlysurol.

Erbyn hyn, mae Henna yn eithaf profiadol ac wedi cystadlu llawer iawn. Rydym yn cystadlu mewn 3 maes o farchogaeth sef dressage, neidio dros glwydi lliw a thraws gwlad. Ein hoff ddau ydi neidio a thraws gwlad.

Eleni, fodd bynnag, rydym wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda'r dressage.

Ers y Pasg, rwyf wedi bod yn cystadlu'n gyson ar nos Fercher ac yn casglu pwyntiau. Roedd mam a fi yn mynd ar ôl yr ysgol, ac fe fuom yn llwyddiannus ac ennill y wobr am gasglu'r mwyaf o bwyntiau trwy'r tymor.

Mae marciau allan o gant yn cael eu rhoi am bob prawf dressage sy'n cael ei feirniadu gan feimiad proffesiynol. Mae marciau Henna a fi wedi bod yn y 70au y rhan fwyaf o'r tymor.

Uchafbwynt eleni oedd cymhwyso ar ddechrau'r gwyliau haf i gystadlu mewn cystadleuaeth dressage cenedlaethol.

Roeddwn yn cynrychioli Gogledd Cymru a Sir Gaer sy'n cael ei alw'n Ardal 5 gan y Clwb Merlod.

Roedd yn fraint ac yn anrhydedd cael cario enw fy nghlwb bach i, sef Aberconwy, ac roeddwn yn teimlo'n gynhyrfus iawn.

Roedd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal ger Congleton yn Sir Gaer ar y 23ain o Awst.

Doedd dim rhaid i ni deithio'n bell o'i gymharu â rhai, dim ond cychwyn am 5.30 y bore.

Roedd y bobl a barciodd drws nesaf atom yn dod o Gernyw ac wedi teithio'r diwrnod cynt.

Bu mam yn siarad â rhai o'r Alban ac fe enillydd fy adran i o Essex.

Fe ddois yn 7fed allan o 32. Roeddwn yn teimlo'n falch iawn. Roedd yn ddiwmod braf a chynnes gydag aw: hapus.

Roedd yn rhaid i mi fynd i gasglu fy ruban hardd aur a du llawer iawn o bobl.

Roedd yn ddiwmod bythgofiadwy. Dyma lun o i fi yn ein hoff faes - neidio dros glwydi lliw mewn cystadleuaeth yn 5 ym mis Mehefin.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy