BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pentan
Platiaid o fwyd môr Gŵyl Fwyd Conwy
Tachwedd 2004
Cynhaliwyd Ffair Fwyd yn y dref dros y penwythnos Hydref 22ain - 24ain.
'Roedd y Ffair hon wedi denu llawer o ymwelwyr i'r dref ac yr oedd bwydydd ar werth mewn amryw o leoedd ar hyd a lled y dref.

Ar y sgwâr yr oedd pabell yn gwerthu cacennau cartref, llysiau lleol a wyau. Manteisiodd y gangen leol o Sefydliad y Merched i werthu eu cynnyrch yma.

Draw â ni i'r Neuadd Guild ac yma yr oedd cynnyrch Marchnata Teg. 'Roedd y byrddau yn cynnwys pob math o ddanteithion gan gynnwys Cacen Nadolig hardd am £9. 'Roedd cyfle i chwi flasu cymysgedd o reis a ffrwythau sych o bob math yma. Blasus iawn.

Rhaid oedd ymweld â'r Neuadd Ddinesig gan mai yno yr oedd yr amrywiaeth mwyaf o stondinau ac yr oedd cyfle i flasu ymhob un!

Lle ardderchog i brynu danteithion a gyfer y Nadolig - yn gnau, siocledi a diodydd o bob math. 'Roedd cigoedd a bwyd môr ar werth yma, iogwrt a theisennau a bisgedi. 'Roedd popeth yn edrych yn lliwgar iawn ac 'roedd y blas a'r arogl yn werth chweil.

Cyn mynd adref rhaid oedd galw yn y babell ac y Cei. Yma gwerthid cig lleol, wystrys a ffrwythau ac 'roedd hi'n wledd i'r llygad i weld ambell un yn llowcio'r wystrys yn llawen ac un arall yn gwneud stumiau hyll wrth geisio eu llyncu.

Difyr iawn oedd cael treulio amser yn mynd o babell i babell ac yr oedd llawer un yn cario bagiau yn llawn danteithion adref o'r Ŵyl gan edrych ymlaen at gael cefnogi gŵyl gyffelyb yn y dref flwyddyn nesaf.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy