BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pentan
Trelew Taith i'r Paith
Rhagfyr 2009
Wedi wythnos wych yn ardal yr Andes, fe groesodd y criw'r paith i dreulio'r ail wythnos ym Mhatagonia yn y Gaiman.

Parhaodd prysurdeb yr wythnos gyntaf yma, gyda mwy o waith gwirfoddol yn ysgolion Yr Hender, Ysgol Feithrin y Gaiman a choleg Camwy.

Bu'r criw yn paentio waliau, yn cynnal gweithdai chwaraeon, yn helpu'r plant gyda'i darllen ac yn dysgu ambell gan iddyn nhw.

Cyfarfu'r criw a phobl ifanc yr un oedran a nhw yma, ac fe wnaeth sawl un ffrindiau newydd, ac maent yn parhau i gysylltu trwy'r we.

Buont hefyd yn cynorthwyo ar gyfer paratoadau'r eisteddfod.

Perfformiodd y côr yn seremoni cyhoeddi'r Eisteddfod yn Nhrelew ac fe fuont yn brysur iawn yn gosod cadeiriau ar gyfer seremoni'r orsedd ac yn paratoi te'r Orsedd.

Cafwyd llwyddiant ysgubol yn yr Eisteddfod gyda'r côr yn cael cyntaf ac ail, a Casi Wyn o Fangor yn ennill y wobr gyntaf ddwywaith mewn cystadlaethau canu!

Hoffai'r criw i gyd ddiolch i bawb a fu'n eu cefnogi wrth godi'r arian ar gyfer y daith fythgofiadwy yma. Cafodd pob un amser anhygoel.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy