BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pentan
Agor y siop. Angharad Booth-Taylor a Frances yn helpu. Bett Doroshenko yn un o'r cwsmeriaid cyntaf. Siop y Pentref yn ailagor
Rhagfyr 2005
Am tua blwyddyn a hanner ar ôl i'r siop a'r post yn Eglwys Bach gau y drws gwelodd y pentref a'r ardal y golled gydag amryw yn mynd i Lan Conwy neu Dal y Cafn i nôl pethau fel papur newydd neu fara.
Roedd gan Angharad Booth-Taylor, Hiraethog, awydd helpu'r ardal, ac felly aeth ati i brynu Pen y Bont. Roedd dipyn o waith atgyweirio felly gwagiodd yr adeilad ac ail gychwyn hefo silffoedd newydd, gwaith trydan, garej, pob math o gêr i'r siop, llawer o gost, cyfweliadau o bob math a stocio'r silffoedd.

Roedd y siop yn barod a theulu'n rhentu gweddill y tŷ. Ar fore braf, heulog ac oer dydd Llun Tachwedd 21ain fe agorodd y drws a bu'n brysur trwy'r dydd gyda phlant yr ysgol yn cael cyfle eto i brynu da da a chreision.

Daeth Gwyn Llywelyn a'i griw ffilmio yno ar gyfer y rhaglen 'Wedi Saith' a chafwyd sgwrs efo amryw ar y camera.

Rhaid peidio anghofio Frances Jones gan ei bod hithau yn helpu yn y siop a bod y Daily Post a'r Weekly News ar gael ganddi pan oedd y siop ar gau.

Ar un adeg roedd pump o siopau yn y llan sef siop Mrs Morgan - siop y Giât oedd hon - yna siop esgidiau Owen Williams, Stanley House ynghanol y llan, Siop Groser a Draper John Wili Lloyd a Siop y Cigydd sef siop Angharad Booth- Taylor rwan.

Mae pawb yn gwybod beth yw colli siop bentref, felly mae i fyny i'r ardal ei chefnogi yn y fenter fawr. Pob llwyddiant i Angharad a diolch. Diolch am siop yn agor yn lle cau o'r diwedd.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy