BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pentan
Yr ardd Agor y gerddi
Mehefin 2009
Cafwyd tywydd ffafriol ar brynhawn Gwener, Mai 15, i agoriad swyddogol y gerddi newydd.

Mae mewn llecyn braf gyda ambell i fainc i gael eistedd i edrych ar y blodau lliwgar.

Y canolbwynt yw'r garreg fawr (llithfaen), rhodd gan y chwarel leol.

Agorwyd y gerddi gan Mr Gareth Jones, Aelod Cynulliad, a chafwyd gair gan y Maer newydd, Mrs Myfanwy Baines.

Daeth plant ysgolion Pencae a Chapelulo o dan arweiniad Mrs Sarah Tee Evans (dirprwy Pencae) a Mr John paul Jones (dirprwy Capelulo) i'n diddordi cyn i'r gwesteion fynd ymlaen i'r caffi lle roedd Betty, Tesni a Beryl wedi bod yn dra phyrsur yn paratoi ar ein cyfer.

Diolch yn fawr iddynt.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy