BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pentan
Yr aelodau yn paratoi at y ras stretcher CFfI Rowen
Mehefin 2007
Cael hwyl a sbri - cymdeithasu - cyfrannu - ymholi - mwynhau - diddanu - cystadlu; dyna'n fras y pethau y mae ffermwyr ifanc Clwb Rowen wedi bod yn eu gwneud eleni, pob nos Lun yn y clwb neu ar ymweliadau.
Daeth diweddglo i'r flwyddyn yn Rali'r Sir yn Nhalybont, Bangor, ar y 26ain o Fai.

Bu tri ar ddeg o aelodau'r clwb yn cystadlu, a chwarae teg iddynt, gwnaethant o'u gorau: o waith coedwigaeth, cyfeiriannu, codi pabell a photshio ŵy, chwilio am beli mewn sgip yn llawn gwellt, ymladd clustogau dros ddŵr, cneifio, paratoi oen, a diweddu gyda dau dim o'r Clwb yn y ras stretcher.

Gyda rhan helaeth o'r aelodau ynghanol eu harholiadau TGAU a'r coleg, mawr yw'r diolch i'r aelodau a roddodd o'u hamser i gynrychioli'r clwb yn y rali.

Pob lwc iddynt yn ogystal, yn eu harholiadau.

Bydd y clwb yn ail-agor ar yr ail nos Lun ym mis Medi.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy