BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pentan
Dilys ar lan y môr gyda Capten Harri Gŵyl y Banc
Medi 2008

Dilys ar lan y môr gyda 'Capten Harri '

Trefnwyd penwythnos arbennig i gofio sut roedd y dref yn ystod y 40au.

Dydd Sadwrn

Ar y Sadwrn roedd nifer o stondinau'r elusenau o dan yr arcêd a'r hen siop Bartles yn llawn o bob math o bethau am yr hen amser hyd yn oed lein ddillad gyda'r geiriau "Siegfried Line".

Cafwyd brechdanau Spam a jeli a blancmange yn y caffi - roedd yn brysur drwy'r dydd.

Y r un oedd y stori ar lan y môr gyda'r caffi yn brysurach nag erioed.

Nos Sadwrn cynhaliwyd cabaret a dawns yn y neuadd gyda Calum yn canu, hefyd merch o Loegr, Fiona Harrison. Roedd y lle yn orlawn.

Gwelwyd jîps a thanciau yn mynd o gwmpas trwy'r penwythnos a merched a dynion wedi eu gwisgo mewn dillad rhyfel o Brydain, America a'r Almaen.

Dydd Sul

Bore Sul aeth nifer i lan y môr i weld y milwyr wrth eu gwaith ac yn y prynhawn daeth nifer fawr at y gofgolofn i wasanaeth byr gyda Fiona yn cynrychioli'r Cyngor, Enid dros yr eglwysi a Bill, fel un a fu yn Korea ac yn cynrychioli'r rhai a fu yn y rhyfel, yn gosod tusw o'r pabi coch ar y gofgolofn tra clywyd swn y pibydd yn y cefndir.

Daeth y Sul i ben gyda chyngerdd gan 'Happy Faces' - cwmni sydd yn gweithio'n galed i godi arian at elusennau plant, ac eto roedd y neuadd yn llawn a phawb wedi mwynhau.

Dydd Llun

Diwrnod prysur gyda ambell i stondin a gweithgareddau ar y prom. Daeth y penwythnos i ben tua 3 o'r gloch gyda swn y 'Last Post'.

Roedd nifer o'r merched, a rhai o'r dynion a phIant wedi gwisgo'n addas i gofio'r 40au - ffrogiau, hetiau, 'snoods' sana nylon hefo 'seam' lawr y cefn - Dod ag v atgofion plentyndod yn ôl.

Vivienne Mooney, un o'n cynghorwyr oedd yn arwain y gweithgareddau ac mae'n rhaid canmol y tîm cyfan am eu gwaith dros yr Ŵyl.

Rhaid i mi gyfaddef nad wy'n rhy hoff o bethau fel hyn ond cefais fwynhad mawr o fod yno ac yn llawn canmoliaeth o'r gwaith wnaed.

Enid M Williams, gohebydd Penmaenmawr


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy