BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pentan
Mrs Jenny Williams Mrs Jenny Williams
yn gant oed

Mawrth 2008
Llongyfarchiadau calonnog i Mrs Jenny Williams ar ddathlu ei phenblwydd yn gant oed ar Chwefror 25ain yng nghwmni ei mab John, ei wraig Maureen a'r teulu.

Mae hi wedi cartrefu yn High Pastures, Deganwy, ers pedair blynedd, a derbyniodd dros 90 o gardiau gan gynnwys rhai oddi wrth y Frenhines, Prif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, a Paul Murphy.

Ganed Mrs Williams yn Lerpwl, ond symudodd y teulu'n fuan iawn i Drelawnyd.

'Roedd yn athrawes wrth ei galwedigaeth, ond ar ôl priodi Mr Norman Williams ym 1935 bu'n cadw'r post a siop y teulu yn Nhrelogan hyd eu hymddeoliad yn 1962.

Yna symudodd y ddau i'r Rhuddlan, ond yn ddiweddarach wedi marwolaeth ei gwr ymgartrefodd ym Mharc Manor, Llandudno, wrth ymyl ei mab, John.

Mae Mrs Jenny Williams yn aelod yn Eglwys Unedig Gymraeg Llandudno ac roedd yn falch o dderbyn basged o flodau oddi wrth yr aelodau.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy