BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pentan
Derek Roberts, hyfforddwr ac Adie Jones, rheolwr, gydag un o'r arwyddion dwyieithog newydd. Arwyddion dwyieithog
Mai 2005
Clwb Pêl-droed Bae Colwyn
Bydd cefnogwyr o Loegr yn ymweld â Chlwb Pêl-droed Bae Colwyn yn gwybod yn iawn eu bod mewn gwlad wahanol o hyn ymlaen.
Fel rhan o welliannau i adnoddau Ffordd Llanelian, bydd arwyddion dwyieithog yn cael eu gosod o gwmpas y maes dros yr wythnosau nesaf.

Mae'r clwb, sydd yn aelodau o Adran Gyntaf Cynghrair yr UniBond, wedi sicrhau grant fel rhan o Business Grant Busnes Bwrdd yr laith Gymraeg sydd wedi cyfrannu at gost yr arwyddion.

Gyda nifer o gefnogwyr yn medru'r Gymraeg, roedd y clwb yn awyddus fod yr iaith i'w weld o amgylch y maes."Yn ogystal â'n cefnogwyr lleol, mae bod yn rhan o'r pyramid pêl-droed yn golygu bod nifer sylweddol o Loegr yn ymweld â'r maes," meddai Is-Gadeirydd Bae Colwyn, Andy Owens.

"Rydym yn awyddus i hybu defnydd o'r iaith Gymraeg ac mae hwn yn ffordd effeithiol o wneud hynny."

Mae siaradwyr Cymraeg sy'n gysylltiedig gyda'r clwb wedi croesawu'r arwyddion newydd, fydd i'w gweld o gwmpas y maes.

"Mae yna un neu ddau o hogia yn siarad Cymraeg yma," meddai Derek Roberts, sy'n aelod o'r tîm hyfforddi. "Mae'n beth braf achos rydym yng Nghymru."

Ychwanegodd Elfyn Jones, sydd yn gefnogwr selog o'r tîm, y byddai'r arwyddion yn sicrhau bod cefnogwyr o Loegr yn ymwybodol o fodolaeth yr iaith.

"Dwi'n meddwl ei fod yn syniad ardderchog ac mae'n dangos i ymwelwyr fod yna iaith wahanol," meddai.Y tymor nesaf bydd y clwb y dathlu eu 125 mlwyddiant ac mae nifer o ddigwyddiadau arbennig i nodi'r achlysur wedi eu trefnu.

Roedd cefnogwr arall, Eryl Jones, yn teimlo mai syniad da oedd fod y clwb yn hybu ei Chymreictod.

"Ni yw'r unig dîm Cymreig yn y gynghrair a dyla ni wneud mwy o hynny. Mae lot o bobl yn meddwl fod Bae Colwyn yn dim Seisnigaidd ond gobeithio bydd hyn yn helpu newid agwedd pobl tuag at y clwb.

"Mae arwyddion ffyrdd yn ddwyieithog felly pam lai cael arwyddion Ffordd Llanelian hefyd."

Yn ddiweddar fe agorwyd drysau y Clwb Cymdeithasol newydd am y tro cyntaf a bu swyddogion y clwb, cefnogwyr a gwirfoddolwyr yn brysur am rai wythnosau yn gweithio ar yr adeilad newydd.

Gan Aled Williams


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy