BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pentan
Bysus o bob lliw a llun yn yr Ŵyl Cludiant Ecstrafagansa!
Bendith neu Felltith?

Mai 2004
Oeddech chwi'n un o'r 350,000 o bobl, yn ôl y wasg, a ymwelodd â thref Llandudno yn ystod penwythnos Gŵyl Fai?
Yn ôl y trefnwyr, roedd y cyfan yn llwyddiant ysgubol a phawb a phopeth wedi mwynhau eu hunain.

Ond, pwy mewn gwirionedd fu ar eu hennill ar y penwythnos yma? Ar adegau fel hyn nid yw pobl am wario yn y siopau arferol. Mae llawer o'r arian yn mynd i bobl y ffair, yn fwy nag i neb arall!

Tybed, mewn gwironedd mai rhywbeth fel hyn mae Llandudno ei angen? Gwn i sicrwydd nad aeth nifer fawr o bobl i mewn i'r dref, dim ond parcio ar y cyrion a cherdded i Gaeau Bodafon i weld yr Ŵyl Gludiant.

Pan ddechreuwyd ar y syniad o ŵyl rhyw ddeunaw mlynedd yn ôl, gŵyl Fictoraidd oedd dan sylw. Bellach, fe gewch drafferth i ddod o hyd i lawer sy'n eich atgoffa am yr oes honno.

Ydi hi'n deg bod y sŵn, yr anghyfleustra a'r diffyg trefniadau parcio sy'n gorfodi nifer o bobl fod yn gaeth i'w cartrefi, yn cael rhwydd hynt gan yr awdurdodau?

Wrth gerdded o Gapel Tabernacl, yn rhan uchaf Stryd Mostyn, ar y bore Sul, roedd rhywun yn cael ei atgoffa o'r Marine Lake, Y Rhyl, yn ystod y pumdegau, gyda'r sŵn aflafar a drewdod y cŵn poeth!

Rhaid canmol yr Ŵyl Cludiant am eu harddangosfa, ond nid am y diffyg trefniadau parcio.

Tybed, beth yw eich barn chwi am yr Ecstrafagansa? Byddwn yn falch o dderbyn eich ymateb.


Cyfrannwch

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanrug):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy