BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pentan
Y criw anturus Codi arian i drechu Clefyd Siwgr
Ionawr 2007
Bydd y tri gŵr doeth yn y llun yma yn cyfnewid eu camelod am feiciau ac yn teithio yn ôl o'r gorllewin i'r dwyrain fis Mawrth yma i godi arian i Diabetes UK.
Yn y llun mae Wynford Jones, Meirion Jones ac Arthur Kenrick ac yn y rhes flaen mae Elan, Dafydd a Catrin, ŵyr ac wyresau Wynford.

Pan oedd hi'n bedwar mis ar bymtheg oed bu Elan yn sâl iawn yn Ysbyty Glan Clwyd a darganfuwyd bod clefyd siwgr arni. Clefyd siwgr Math 1 sydd ar Elan sydd yn golygu ei bod yn dibynnu ar chwistrelliad o inswlin o leiaf ddwy waith y dydd. Yn ogystal, mae'n rhaid monitro lefel y siwgr sydd yn ei gwaed o leiaf bedair gwaith y dydd, ac yn aml iawn rhaid gwneud hynny drwy'r nos hefyd.

Mae clefyd siwgr yn effeithio ar dros ddau filiwn o bobl yn y Deyrnas Unedig, ac mae dros 750000 mwy yn anymwybodol bod y clefyd arnyn nhw.

Bob pum munud mae unigolyn arall yn darganfod bod clefyd siwgr arno ac mae'r nifer o blant dan bump oed a chlefyd siwgr Math 1 wedi dyblu yn y pum mlynedd diwethaf. Yn y pymtheg mlynedd nesaf, mae ymchwil yn dangos bod y nifer o bobl ar draws y byd sydd a'r clefyd hwn arnynt yn debygol o gyrraedd 230 miliwn.

Bydd taith feicio'r criw yn cychwyn ar lan Môr Iwerydd yn Ffrainc ac yn gorffen ar lan Môr y Canoldir yn ne-ddwyrain Ffrainc a'r pwrpas yw codi arian i gefnogi gwaith Diabetes UK. Mae Diabetes UK yn ariannu ymchwil i glefyd siwgr ac yn cynnig cymorth a chefnogaeth i unigolion a theuluoedd sy'n ymdopi â'r salwch.

Ar y siwrne bydd y criw yn galw mewn sawl lle diddorol. Un o'r trefi mawr cyntaf ar y daith yw Bordeaux ac mae'r ddinas brydferth hon newydd gael statws Safle Treftadaeth Byd.

Wedyn, cyhyd â bod y cyhyrau a'r cymalau'n caniatáu, bydd y criw yn ymweld â Carcassonne. Mae'r dref yma'n ddiddorol am fod ganddi lawer yn gyffredin a Chonwy. Mae castell yn ganolbwynt i'r dref ar y bryn ac o'i chwmpas mae muriau cadarn. Hefyd, mae tystiolaeth hanesyddol fod Carcassonne a Chonwy yn rhannu'r un pensaer, sef lago o San Siôr.

O Carcassonne bydd y daith yn mynd i Toulouse ac yn dilyn y Canal du Midi i arfordir Môr y Canoldir. Wrth gyrraedd yr arfordir yn Narbonne, bydd y siwrne'n troi tua'r De ac yn dilyn yr arfordir nes bod y teithwyr yn cyrraedd pen y daith yn Perpignan. Bydd y daith dros 500 milltir o hyd.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy