BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
21ain Hydref 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pentan
Pry cop Plant y Pentan
Hydref 2009
Colofn y plant sy'n edrych ar y creadur bach sy'n dychryn nifer o bobl.
Annwyl Blant,

Hoffi pryfed cop? Hoffi neu gasáu, mae digonedd i'w gweld eleni.

Dywed naturiaethwyr bod llawer mwy o bryfed cop a phryfed teiliwr neu jac-y-baglau (daddy long legs yn Saesneg) yn gwibio o gwmpas yr hydref hwn gan i'r tywydd dros y 12 mis diwethaf greu amodau perffaith iddynt fridio.

Su'n fanteisiol iawn hefyd i bob math o chwilod a thrychfilod eraill gan bod eu niferoedd wedi gostwng yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Bydd llawer o adar sy'n bwyta pryfed cop a thrychfilod yn cael mwy o fwyd i wynebu'r gaeaf.

Wyddoch chi bod tua 600 o wahanol fathau o bryfed cop yn ynysoedd Prydain yn unig?

Maent yn hela pryfetach. Onibai am bryfed cop byddai pryfetach yn bla, ac yn gwneud bywyd yn annifyr iawn i ni.

Felly y tro nesaf y gwelwch chi yr hen arachnid bach wyth coes 'na yn diflannu dan y sofa, neu yn aros yn amyneddgar ar ei we yn yr ardd, cofiwch ei fod o'n eich helpu!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy