BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pentan
Jonathan Cawley ar ei feic Beiciwr o fri
Hydref 2006
Mae beiciwr ifanc o Lanrwst wedi cael tymor eithriadol o lwyddiannus eleni gan ennill nifer o wobrau a phencampwriaethau.
Bu Jonathan Cawley yn reidio'n gystadleuol ers tair blynedd gyda Chlwb Beicio Llandrillo-yn-Rhos - un o glybiau beicio hynaf gogledd Cymru a sefydlwyd yn 1928.

Ymhlith ei lwyddiannau eleni mae dod yn bencampwr treialon yn erbyn y cloc dros 10 milltir, 25 milltir, 50 milltir, 50 milltir, ennill Cwpan Coffa Pete Roberts a Chwpan y Clwb i'r aelod mwyaf amryddawn a'r Cynghrair Treialon yn erbyn y cloc. Roedd hefyd yn aelod o dîm Llandrillo-yn-Rhos a enillodd gyfres o dreialon Cymdeithas Beicio Gwynedd ­Jonathan enillodd 2 ras ac roedd yn 3ydd yn y drydedd ras.

Bu'n cystadlu mewn nifer o rasys ledled gogledd Cymru a gogledd orllewin Lloegr pan ddaeth yn bedwerydd ddwywaith a chafodd drydydd ac ail mewn rasys eraill.

Mae hefyd yn feiciwr mynydd brwdfrydig a bu'n rasio yn un o'r rasys caletaf yn Ewrop - ras Translap - sy'n parhau am wyth niwrnod gan ddechrau yn yr Almaen a gorffen dros yr Alpau yn yr Eidal. Cododd £3000 tuag at Dŷ Gobaith yn y ras honno.

Llongyfarchiadau cynnes i Jonathan ar ei lwyddiant a dymunwn yn dda iddo yn y dyfodol.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy