BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pentan
Mr Dilwyn Price Llongyfarchiadau!
Hydref 2004
Dyma wyneb cyfarwydd i lawer ohonoch yn ardal y Pentan a thu hwnt oherwydd ei waith gyda'r Urdd a gydag ysgolion Conwy a'u llywodraethwyr.
Cofia nifer o'r to iau yr hwyl a gafwyd wrth iddo arwain aml i jambori'r Urdd.

Bu Dilwyn yn hynod weithgar yn ei swydd fer ymgynghorydd gyda Sir Conwy ers ei sefydlu yn 1996, ac yn ddiweddar fe'i penodwyd yn bennaeth Gwasanaethau Addysg Cynradd Sir Conwy.

Magwyd Dilwyn ar aelwyd Gymraeg ym Mostyn, Sir y Fflint, a bu'n gweithio mewn nifer o ysgolion yng ngogledd Cymru cyn ei benodi'n bennaeth ar ysgol Llandrillo yn Rhos ym 1988.

Yn briod â Helen, mae ganddynt dri o blant, Nia, Hannah a Daniel, mab yng nghyfraith - Leon, ac yn ddiweddar iawn, un wyres - Lwsi , sy'n gannwyll eu llygaid.

Pob dymuniad da i Dilwyn yn ei swydd newydd!


Cyfrannwch

Elliw o Rhiwbeina Caerdydd
Diwrnod yn llawn atgofion, hyfryd oedd cael mynd yn ol i ddyddiau plentyndod a chyfarfod a ffrindiau bore oes,diolch am drefnu.


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanrug):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy