BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pentan
Carl Mason yn derbyn y gwpan gan Brenda Wyn Evans Cwpan Ryder yng Nghonwy
Gorffennaf 2007
Mae digwyddiadau neilltuol, poblogaidd, yn naturiol yn denu sylw gwylwyr a darllenwyr at y mannau lle cynhelir nhw.
Yn aml, mae'r digwyddiadau neu'r gwyliau yma yn rhai sefydlog a'r lleoliadau'n rhai cyfarwydd iawn erbyn hyn.

Ar y llaw arall, mae dieithrwch a newydd-deb 'maes y gad' yn apelio at wylwyr ac yn ychwanegu at y diddordeb.

Nid dyma'r tro cyntaf i un o gystadlaethau pwysicaf Cymru, neu'n wir Prydain ac Ewrop, gael eu cynnal ar Forfa Conwy a rhwng Mehefin 15fed a'r 17eg eleni yma y cynhaliwyd Pencampwriaeth Agored Chwaraewyr Hŷn Ewrop.

Daeth rhai o chwaraewyr gorau'r byd yma, enwau cyfarwydd fel Bob Charles, Neil Coles, Sam Torrance, Des Smyth, Tommy Rorton, Eamon Darcy, Constantino Rocca a Jose Rivero, ynghyd ag amryw eraill. Doedd dim diwedd ar eu canmoliaeth i gyflwr a safon y cwrs na chwaith i'r gefnogaeth a gafodd y digwyddiad.

Roedd y cannoedd ddaeth i gefnogi yn Carl Mason yn cyrraedd y deunawfed lawnt yn dystiolaeth i hyn.

Ond cyn bwysiced â dim, efallai, mae'r ffaith fod teledu lloeren wedi neilltuo awr o raglen i ddangos y cyfan yn golygu bod Conwy a'i chwrs golff enwog wedi cael sylw dros y byd.

Carl Mason enillodd, ond profodd y daith o dwll i dwll dros dwyni aber afon Conwy yn gryn sialens hyd yn oed i'r dewrion hyn.

I'r saith deg pump o gystadleuwyr dim ond saith chwaraewr oedd yn well na 'par' ar ddiwedd tair rownd. Felly mae'n deg dweud mai Morfa Conwy oedd yn fuddugol mewn gwirionedd.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy