BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pentan
Cantorion Dyffryn Conwy Taith i'r Iwerddon
Chwefror 2009
Mae'r parti carolau yn dod at ei gilydd i ddechrau ymarfer tua canol mis Hydref fel arfer ac yn festri Bryn Ebeneser a Church House, Glan Conwy y cynhaliwyd yr ymarferion eleni dan arweiniad Chris Roberts.

Ymwelodd y côr a nifer fawr o wahanol ardaloedd a chael derbyniad gwresog bob tro.

Cychwynnwyd yn Hebron, Hen Golwyn yna i Gapel Scot, Llanrwst ac Eglwys St Michael, Conwy. Treuliwyd p'nawn Sadwrn a'r Sul yn Plas Newydd, Ynys Môn ac yna yn St Martin, Eglwysbach, Noddfa, Penmaenmawr a Bryn Corach, Conwy.

Uchafbwynt y perfformio oedd trip i'r Iwerddon ddechrau'r flwyddyn a hwylio o Gaergybi i Ddulyn ac aros mewn gwesty cyfforddus yng nghanol y ddinas.

Cafwyd taith yn y bws, bws Alpine a galw ym mhentref Aloca lle y ffilmiwyd y rhaglen deledu boblogaidd Ballykissangel y diwrnod canlynol, cyn teithio'n ôl i Ddulyn a mwynhau golygfeydd arbennig mynyddoedd Wicklow ar y ffordd.

Cynhaliwyd cyngerdd carolau yn Eglwys y Bedyddwyr Contraf, ar gyrion Dulyn ac hefyd cymerwyd rhan yn y gwasanaeth bore Sul.

Ar ôl segura ychydig mewn castell oedd wedi ei addasu yn westy daeth yn amser i fynd yn ôl i'r bws a dal y fferi yn ôl i Gaergybi.

Cafwyd penwythnos i'w chofio ac mae'r aelodau yn diolch o galon i Chris Roberts am ei waith diflino efo'r côr, i Terry am drefnu'r penwythnos ac i Bob, gyrrwr y bws.

Bydd yr arian gasglwyd yn mynd i gronfa Tŷ Gobaith.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy