BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pentan
Ynyr a Maredydd, enillwyr y ddau gategori reslo ysgafn Ymaflwyr Cymru ar flaen y gad
Chwefror 2008
Daeth bron i bedwar cant o bobl a phlant i Ganolfan Hamdden Llanrwst ddiwedd Ionawr i Noson Reslo Americanaidd.

Trefnwyd y noson gan yr enwog Orig Williams, a adnabyddir fel El Bandito, a Phwyllgor Dawns Eisteddfod yr Urdd.

Bari 'Ten Foot' Griffiths, Dafydd Vaughan a Johnny Saint oedd y tîm o Gymru oedd yn paratoi ar gyfer herio'r Americanwr Alan, yr Albanwr McDonald a'r Sais Gary, yn y cylch reslo.

Roedd y floedd i Bari 'Ten Foot' y cawr o Borthmadog yn diasbedain, ac roedd y dorf yn llawn edmygedd o weld y Cymro 21 stôn, chwe troedfedd saith modfedd yn paratoi ar gyfer yr ornest.

Doedd gan yr Americanwr ddim gobaith wrth i gefnogaeth y dorf gario'r Cymro i'r brig, a phan gododd 'Ten Foot' faner Cymru yn fuddugoliaethus ar ddiwedd yr ornest, roedd y dorf ar dân!

Yna, tro'r bobl ifanc oedd ymaflyd codwm yn y cylch. Maredydd Pyrs o Badog ger Betws y Coed oedd pencampwr y bechgyn dros unarddeg oed, ac Ynyr Jones o Lanrwst, deg oed, enillodd gystadleuaeth y categori iau.

Cyflwynwyd gwregys pencampwyr reslo i'r ddau. Llongyfarchiadau iddynt ar ddod yn bencampwyr reslo Eisteddfod yr Urdd Sir Conwy 08!

Yng ngornest olaf y noson gwelwyd chwe reslwr proffesiynol yn y cylch, ac er iddi fod yn ornest agos, daeth tîm Cymru i'r brig. 'Roedd hi'n noson llawn hwyl i'r teulu cyfan ac mae'r diolch yn fawr i Orig a phawb a gyfrannodd at lwyddiant y noson yn codi dros £1000.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy