BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

GWENER
25ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pentan
Y Mostyn Cyffro celf!
Mehefin 2010
Os ydych chi'n un o'r rheini sy'n synnu a rhyfeddu at ddawn yr artist, fe gyfoethogwyd ardal y Pentan yn sylweddol i chi yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Recordio
Y Pentan ar dâp
Sut i gael gafael ar eich papur bro ar dâp.
Tŷ Mawr Wybrnant
Bröydd cyfagos
Yr Odyn a'r Gadlas yw papurau bro yr ardaloedd cyfagos.
Y 'Ty Lleiaf' yng Nghonwy
Hanes
Darllenwch am hanes Llandudno, Llanrwst a phentrefi Y Pentan.
 Cerddwyr y Pentan
 Cyflwyno tlws
 Ysgol Bryn Elian
 Taith i'r Paith
 Dringwyr Dewr
 Plant y Pentan
 Capsiwl amser
 Grym i'r Gyffordd
 Agor y gerddi
 Penblwydd Hapus

Croeso
Croeso i safle'r Pentan, y papur bro sy'n ymestyn o Lanrwst yn y de i Landudno yn y gogledd, ac o Lanfairfechan yn y gorllewin i Hen Golwyn yn y dwyrain. Mae'n ardal eang iawn sy'n dilyn arfordir gogledd Cymru. Mae'n cynnwys Conwy, Hen Golwyn, Bae Colwyn a Chyffordd Llandudno, ac yn ardal brydferth iawn. Llandudno, brenhines y trefi gwyliau, yw prif dref y dalgylch gyda'i channoedd o westai yn denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy