BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glorian
Martin Jones - Unwawd dan 16 oed Ffermwyr Ifanc Llangefni
Rhagfyr 2005
Cafwyd cychwyn arbennig i Glwb Llangefni eleni, gyda thîm y gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus dan 21 yn cael y wobr gyntaf sef Eleri Jones, Alaw Jones, Arwyn Roberts a Rhys Owen.
Bydd Eleri (Cadeirydd), Alaw ac Arwyn (Siaradwyr) yn mynd ymlaen i gynrychioli Môn yng nghystadleuaeth Cymru ym Mawrth 2006 yn Nhrefaldwyn.

Cafodd tîm Llangefni sef Bethan Williams, Elen Hughes, Alaw Jones a Gareth Pawson ail yn y gystadleuaeth cwis sirol.

Bu llwyddiant aruthrol yn y 'Steddfod Sir ym mis Hydref wrth i'r c1wb ennill Tarian Geufron am y clwb gyda mwyaf o farciau yn yr Eisteddfod ac hefyd Cadair Norman Pensonby am ddod yn gydradd gyntaf yn yr Adran Lenyddiaeth.

Mae mawr ddiolch i Mrs Menai Jones, arweinydd y côr Elen Wyn a'r gyfeilyddes Ceri Wyn. Diolch am eu brwdfrydedd a'u hymroddiad. Diolch yn bennaf i'r aelodau a'r arweinyddion. Braf oedd gweld pob un o aelodau Clwb Llangefni wedi cymryd rhan mewn rhyw ffordd yn ystod y diwrnod.

Yn dilyn yr Eisteddfod Sir dewiswyd rhai o aelodau'r clwb i gystadlu yn Eisteddfod Cymru ym Mona. Roedd Martin Jones yn canu'r unawd dan 16 gan ennill y drydedd wobr. Yna'r Grŵp Pop yn dod yn ail, a'r Ddeuawd Ddoniol yn derbyn y drydedd wobr. Yn yr Adran Llenyddiaeth llongyfarchiadau i Mared Wyn Jones am ennill y wobr gyntaf hefo ysgrifennu monolog.

Braf oedd clywed canmoliaeth mawr am lwyddiant Eisteddfod Cymru. Roedd y neuadd fawr ym Mona yn llawn. Drwy waith caled a threfnu gofalus Elen a Llinos yn y Swyddfa Sir a chydweithio ac ymdrech holl aelodau'r Clybiau a'u rhieni cafwyd diwrnod i'w gofio.

Cofiwch am y rhaglen ar S4C ar Ragfyr 9fed.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy