BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glorian
Vaughan gyda Blac Un dyn a'i gi
Medi 2009
Hoffem longyfarch yn wresog iawn un o fechgyn Rhosmeirch sef Vaughan Hughes a arferai fyw yn Groeslon ond sydd bellach yn byw ym Mro Caerwyn, Llangefni.

Mae wedi cael ei ddewis yn aelod o dîm Cymru yn ymrysonfeydd cŵn defaid, camp y cyfeirir ati fel rhedeg ci.

Fe fu gan Vaughan ddiddordeb yn y gamp ers pan yn fachgen ifanc.

Dysgu cŵn i ddechrau, wedyn y gamp o redeg ci.

I gyrraedd ennill ei 'gap cenedlaethol' bu'n cystadlu am flynyddoedd mewn ymrysonfeydd lleol ym Môn ac wedyn dros y bont yn siroedd y gogledd.

Rhyw bythefnos yn ôl bu yn cystadlu am ei 'gap' i lawr yn Llanafan yn y de.

Mae Monwysyn arall yn aelod o'r tîm cenedlaethol sef Gwynfor Owen o Benygraigwen.

Felly bydd y naill yn gysur i'r llall wrth iddynt gystadlu ar Fedi lleg yn Penrith dros Gymru yn erbyn timau cenedlaethol yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr.

Mae pymtheg aelod i bob tîm cenedlaethol.

Mae Vaughan yn rhedeg dau gi sef Nan a Blac ond Nan wnaeth orau yn y treialon a hi fydd yn rhedeg yn Penrith.

Rydym yn dymuno pob llwyddiant i Vaughan a Gwynfor a hefyd i'r tîm cenedlaethol yn yr ymryson yn Penrith.

Bu Vaughan yn bostman yn Llangefni a Benllech ond mae bellach wedi cael swydd Warden cŵn o dan y Cyngor Sir - pwy gaech chi well i swydd fel honno!!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy