BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glorian
Dafydd Prys Thomas Y murlun
Mawrth 2010
Dadorchuddio murlyn ynghanol tref Llangefni.

Daeth nifer ynghyd ddydd Mercher, lonawr 27ain, 2010 pan gynhaliwyd seremoni fer yn Stryd yr Eglwys, Llangefni i gyflwyno'r murlun yn swyddogol i'r Dref ac i ddadorchuddio'r bwrdd dehongli a fydd yn gymorth i bobl werthfawrogi'r llun.

Yn ei araith agoriadol croesawodd Dic Pritchard, Cadeirydd Cwmni Tref Llangefni, y Cynghor¬ydd Clive McGregor, Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, i'r seremoni a diolchodd i Mr Keith Thomas, perchennog siop J. Thomas a'i Feibion, cigyddion, am ganiatáu i'r murlun gael ei osod ar dalcen ei siop.

Diolchodd i Mr Haydn Davies, pennaeth Ysgol Gyfun Llangefni am ei gydweithrediad ac i Mrs Rowenna Sanderson, pennaeth Adran Gelf yr ysgol am ei brwdfrydedd, ei hanogaeth a'i gallu arbenigol.

Ond yn bennaf diolchodd i'r artist, Dafydd Prys Thomas o Langristiolus sydd yn fyfyriwr chweched dosbarth yn yr Ysgol Gyfun a lIongyfarchodd ef ar ei waith ardderchog.

Mae Partneriaeth Cyngor Tref Llangefni a'r Ysgol Gyfun yn ddiolchgar dros ben i Menter Môn am ei wasanaeth a'i gymorth i sicrhau grant o Gronfa Amgylchedd Trefi a Phentrefi, sy'n rhan o raglen cyllido Cynllun Datblygu Cefn Gwlad y Cynulliad, ar gyfer gosod y murlun a gwneud a gosod y bwrdd dehongli.

Talwyd am y paent a'r paneli gan Gwmni Tref Llangefni. Yn dilyn araith berthnasol gan y Cynghorydd McGregor gofynnodd i Dafydd ymuno ag ef i dynnu baner y ddraig goch oedd yn gorchuddio'r bwrdd dehongli.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy