BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MAWRTH
23ain Medi 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glorian
Y merched fu ar y daith gerdded Y 'moonwalk'
Mehefin 2010
Bu Annwen Francis a Chis Timewell o Stad Ty'n Coed, Llangefni ynghyd â'i ffrindiau Shirley, Frances a Mila yn cymryd rhan mewn taith oddedig 'Playtex Moonwalk' yn Llundain ar Fai 15.
Llangefni
Hanes
Darllenwch am hanes tref Llangefni a phentrefi cyfagos
 Garddio
 Capel Gad Newydd
 Y murlun
 Is-lywydd newydd
 Llwyddiant
 Ennill Ysgoloriaeth
 Eglwys Llanfihangel Ysceifiog
 Un dyn a'i gi
 Beicio er budd ymchwil canser Cymru
 Medal Ryddiaith

Croeso
Croeso i safle'r Glorian, papur bro Cefni. Mae'r papur yn gwasanaethu ardal tref Llangefni, gan ymestyn o Lannerch-y-medd i'r Gaerwen, ac o Dŷ Mawr i Falltraeth a Niwbwrch. Mae yma olion o'r diwydiant glo a charreg galch. Mae'n ardal ddiwylliannol iawn, ac fe ddeil yn ardal Gymraeg ei hiaith hyd heddiw. Yn y fro yma mae Eglwys Llangristiolus a bro Ifan Gruffydd, Y Gŵr o Baradwys.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy