BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glorian
Y merched fu ar y daith gerdded Y 'moonwalk'
Mehefin 2010
Bu Annwen Francis a Chis Timewell o Stad Ty'n Coed, Llangefni ynghyd â'i ffrindiau Shirley, Frances a Mila yn cymryd rhan mewn taith oddedig 'Playtex Moonwalk' yn Llundain ar Fai 15.
Llangefni
Hanes
Darllenwch am hanes tref Llangefni a phentrefi cyfagos
 Garddio
 Capel Gad Newydd
 Y murlun
 Is-lywydd newydd
 Llwyddiant
 Ennill Ysgoloriaeth
 Eglwys Llanfihangel Ysceifiog
 Un dyn a'i gi
 Beicio er budd ymchwil canser Cymru
 Medal Ryddiaith

Croeso
Croeso i safle'r Glorian, papur bro Cefni. Mae'r papur yn gwasanaethu ardal tref Llangefni, gan ymestyn o Lannerch-y-medd i'r Gaerwen, ac o Dŷ Mawr i Falltraeth a Niwbwrch. Mae yma olion o'r diwydiant glo a charreg galch. Mae'n ardal ddiwylliannol iawn, ac fe ddeil yn ardal Gymraeg ei hiaith hyd heddiw. Yn y fro yma mae Eglwys Llangristiolus a bro Ifan Gruffydd, Y Gŵr o Baradwys.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy