BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Ffynnon
Cornchwiglen Hen het
Ionawr 2010
Os bu i chwi basio heibio yr ardal o gwmpas Tan 'Rallt, Abererch yn ddiweddar efallai i chwi sylwi ar y nifer anarferol o gornchwiglod sydd i'w gweld yn y caeau o amgylch.

Beth tybed sydd wedi peri iddynt ddod yno? Ai'r tywydd oer efallai a pha obaith sydd y byddant yn aros ac yn nythu yma?

Flynyddoedd yn ôl byddai'r gornchwiglen, neu'r "hen het" yn aderyn cyffredin iawn yn yr ardal hon ond ers blynyddoedd bellach y maent wedi prinhau yn arw.

Cofia Mr John Owen, Ty'n Gors, Chwilog fel y byddai digonedd ohonynt yn nythu ar y morfa yn Abererch ac fel y byddid yn casglu eu wyau gan lawer er mwyn eu bwyta.

Y gred oedd meddai, fod y wyau yn llesol er mwyn cadw'r dyciau i ffwrdd.

Cofiaf hefyd glywed eglurhad gan fy nhaid am gri'r gornchwiglen ond ni allaf yn fy myw gofio'r stori.

Cofiaf iddo ddweud mai'r hyn yr oedd y gornchwiglen yn ei weiddi oedd "O'r cyfnewid, cyfnewid, o'r tŷ clyd i'r gors unig, unig".

Tybed a oes rhai o ddarllenwyr y Ffynnon yn gwybod mwy. Anfonwch air [Gol]


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy