BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Ffynnon
Gareth Williams o Bwllheli Taith y tractorau
Hydref 2009
Unwaith eto eleni, diolch i drefnwyr gweithgar, cynhaliwyd Taith Dractors oedd yn cychwyn o faes parcio Tafarn Madryn, Chwilog.

Cafwyd diwrnod llwyddiannus iawn a gwelwyd 31 o dractorau yn ymgynnull, rhai yn sgleinio mwy na'i gilydd ond pob un yn troi fel watch!

O Chwilog aeth y criw i fyny'r pentref i gyfeiriad y Ffôr ac wedyn ei gwneud hi tua Mynydd Nefyn lle cafwyd hoe fach a chyfle am banad a sgwrs. Roedd y daith ar ei hyd tua 22 milltir.

Wedi dychwelyd i Chwilog cafwyd noson dda yn y Madryn a llwyddwyd rhwng raffl a phopeth i gasglu'r sŵm anrhydeddus iawn o £1200. Mae'r arian yn dal i ddod i mewn.

Dymuna'r trefnwyr ddiolch o galon i bawb a gymrodd ran ac a gefnogodd yn unrhyw ffordd a diolch arbennig i Gwen, Cefn Gwyn am dynnu'r holl luniau.

Mae modd cael copi o luniau am bris rhesymol.

Bydd yr elw yn mynd at elusennau lleol ac at ymchwil cancr y fron.

Tu ôl i lyw un o'r tractorau y diwrnod hwnnw yr oedd Gareth Williams o Bwllheli - neu Gaga Wimp i'w lu cyfeillion yn Eifionydd.

Wedi chwip o barti ffarwel yn Nhafarn y Madryn, teithiodd Gags gyda Dafydd Hughes, Bron Eifion, Cricieth, i Seland Newydd i yrru peiriannau ar wahanol ffermydd yno.

Byddant yn dychwelyd i Gymru yn y gwanwyn - mwynhewch yr antur hogia!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy