BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Ffynnon
Sian Northey (ar y chwith) a Heledd Hughes Tlws y Ffynnon
Gorffennaf 2009
Cafwyd ymateb calonogol i'r cystadlaethau a sefydlodd Y Ffynnon i goffau'r brodyr Elis Gwyn a Wil Sam, dau y bu eu cyfraniadau yn allweddol i lwyddiant y papur am flynyddoedd.

Yn wobrau yn y cystadlaethau hyn dyfernir dau dlws, y naill i ysgrifenwyr dan 18 oed a'r llall i oedolion hyn. Lluniwyd y tlysau'n gelfydd o bren derw Eifionydd gan Elis, mab Elis Gwyn.

Y beirniad eleni oedd y newyddiadurwr a'r awdur toreithiog Ioan Roberts o Bwllheli, a'r enillwyr oedd Heledd Hughes o Bencaenewydd (dan 18 oed) a Sian Northey o Bentrefelin.

Aeth yr ail wobr i rai dan ddeunaw i Gwenllian McNaughton o Bencaenewydd.

Ar achlysur y gwobrwyo ar derfyn cyfarfod blynyddol Y Ffynnon yng ngwesty'r Marine, Cricieth ar 2 Gorffennaf cafwyd perfformiad o olygfa o 'Bobi a Sami', un o ddramâu W.S, gan dri disgybl o Ysgol Glan-y-Mor - Tomos Moore, Euros Wyn Jones ac Elis Dafydd - dan hyfforddiant Enid Parri Evans, a chafwyd darlleniadau o 'Cyfaredd Eifionydd' detholiad o ysgrifau Elis Gwyn i'r Ffynnon, gan Dewi R. Jones.

Y llywydd oedd Dewi Williams, Cadeirydd pwyllgor Y Ffynnon,


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy