BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Ffynnon
Elfed Hughes ar un o'r meinciau r y Lôn Goed Lôn Goed
Mehefin 2010
Mae'r prosiect yn mynd rhagddo.

Recordio
Y Ffynnon ar dâp
Sut i gael eich papur bro ar dâp.
Aberdaron
Bröydd cyfagos
Yr Wylan a Llanw Llŷn ydy papurau bro'r ardaloedd cyfagos.
Cerflun Lloyd George
Hanes
Darllenwch am hanes tref Cricieth a phentrefi bro Eifionydd.
 Siôn y crwban
 Llenor ifanc
 Cafn Tyddyn Hir
 Blas mwy...
 Hen het
 Sioe Nadolig olaf
 Be wyt ti am fod?
 Taith y tractorau
 Cau Siop Pencae
 Tlws y Ffynnon

Croeso
Croeso i safle Y Ffynnon, papur bro Eifionydd. Mae'r papur yn gwasanaethu cymunedau o gyrion Pwllheli yn y gorllewin hyd at gyffiniau tref Porthmadog yn y dwyrain. Cricieth yw prif dref yr ardal, ond mae'r papur hefyd yn cwmpasu llawer o bentrefi prydferth sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth i sawl bardd ar hyd y blynyddoedd. Ger pentref Rhoslan y mae'r enwog Lôn Goed y canodd R. Williams Parry amdani yn ei gerdd 'Eifionydd.' Ardal wledig yw'r rhan fwyaf o'r fro, gan gynnwys pentrefi Abererch, Llwyndyrus, Llanaelhaearn a Garndolbenmaen.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy